Opinions

Dr. Shaul Shay

שאול שי's picture

אל"מ (במיל') ד"ר שאול שי, היסטוריון וסופר, לשעבר קצין המודיעין של פיקוד דרום וראש מחלקת היסטוריה בצה"ל. כיום משמש מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה,