הגל הרביעי והכוחות "האחרים"

האיומים מחריפים בקצב מסחרר, ועל המנהיגים להיערך לשינוי רדיקלי באתגרי הביטחון. תא"ל (מיל') גל הירש על עידן חדש בלחימה, על הצורך בסוג "אחר" של כוחות ביטחון, וכיצד אלה ייבנו, יצוידו ויופעלו. מיוחד לישראל דיפנס

 

צילום: דו"צ

במאמרי הקודמים בישראל דיפנס ( "ה-C6 יצא לדרך" ו"מגפיים אחרים על הקרקע") נדון הצורך להתאים מענה מיוחד מול האויב המיוחד של העת הזו. האיומים מחייבים את המדינה המתגוננת לשים דגש על הכוחות המיוחדים, הקומנדו והשירותים החשאיים - הן בבניין הכוח והן בהפעלתו. בדברים שלהלן נדון בהחרפת התזה הזו ובהשתנותה של הסביבה המבצעית עד כדי צורך להיערך ומראש לשינוי רדיקלי באתגרי הביטחון של העולם החופשי. 

לזהות "בצבוצים"

מערכות גדולות נעות בין סדר לאי סדר, בין סימטריה לא-סימטריה. שינויים מתרחשים בדרך כלל כמענה לצורך, כתגובה או דרך התמודדות (לדוגמה 'כיפת ברזל' מול רקטות, 'מעיל רוח' נגד נ"ט ועוד). אולם העתיד נעוץ ב"בצבוצים" (הסימנים הראשונים לקיומה של תופעה חדשה בזירת הלחימה), בזיהויים בזמן אמיתי ובפעולה מנהיגותית, אסטרטגית וחדשנית - בזמן רלבנטי (בד"כ עוד טרם שהכול רואים את האיומים, מסכימים על קיומם ומוכנים לבנות את המענה הנדרש במגבלות הביורוקרטיה). רלבנטיות דורשת מן המנהיג הבנה מרחיקת ראות, מהירות ויעילות.

לעתים יש לנו ההזדמנות לאתר מגמה מבצבצת, שינוי שאת ראשיתו ניתן כבר לראות, או אז נדרשים המנהיגות ואומץ הלב לקרוא לתופעה החדשה, המבצבצת בשם מתאים ולהתחיל לבנות מענה מתאים. 

לצערנו רק לעתים רחוקות מתרחשים כך הדברים, בדרך כלל אנו מגיבים ולא מעצבים. לא תמיד מזוהה הצורך במטמורפוזה זמן רב מראש, לעתים רחוקות נבנות יכולות ומוקמות תשתיות מול איומי העתיד עוד טרם הפכו למגמה, לפני שזוהו ככזו וטרם שהציגו נוכחות משמעותית בזירת הלחימה. 

הסיבה לכך חונה בעיקר בתחום הנדרש ממנהיגים, בנכונותם לפרוץ פרדיגמות ובנכונותם לשלם מחירים על חדשנות ותעוזה (ויש מחירים). דוגמאות לפעולה מאוחרת ותגובתית ניתן לראות בשלב המאוחר בו נבנתה למשל גדר הגבול בין ישראל למצרים ( כך חדרו לישראל רבבות מסתננים), הזמן שעבר עד שהלך ונוצר מענה לאומי לאיום המנהרות (כך הפך מבצע "צוק איתן" לפעולת חירום נגד מנהרות) - וזאת למרות ש'בצבוצים' ואותות כבר היו לתופעות אלה, ועוד איך.

האיומים הולכים ומחריפים בקצב שאינו עוד ליניארי אלא אקספוננציאלי, היינו רוצים טכנולוגיה שתסייע לנו לזהות בצבוצים, לאמת אותם ולהשתנות בהתאם ובזמן. מדובר בשינויים בקצב מהיר ובשיפוע חריף, ממש בניין כוח מרחיק ראות, הצופה פני עתיד תוך הקמת יכולות עתידיות, כאלה שרגלן האחת בהווה אך השנייה עמוק בעתיד, העתיד הלוט בערפל.

הגלים בתופעת המלחמה

ערפל היא אכן המילה הקרובה ביותר למציאות המתהווה סביבנו. אלווין והיידי טופלר חילקו את התפתחות האנושות ובכלל זה את התפתחותה של תופעת המלחמה לשלושה גלים - הראשון הוא הגל החקלאי, השני הוא הגל התעשייתי והשלישי הוא גל המידע.

האנושות שנבנתה על הגל החקלאי, הושפעה עמוקות מן המהפכה התעשייתית ואף שנראה שאנו נמצאים עמוק במהפכת המידע והטכנולוגיה הרי שאנו עדיין מתבססים משמעותית על התחום התעשייתי ועל המיכון ששינה את חיינו שכן המכונות עודן גורם מרכזי בחיינו ובוודאי בשדה הקרב (מטוס, טנק, ספינה ועוד).

התחום התעשייתי חייב סדר וארגון, בחיים בכלל ובתחום הצבאי בפרט. כשהופיע הגל השלישי נראה היה כי הוא בעיקר משכלל את המכונה ואת מנגנוני המדינה. תחומי המידע, הרשת והמחשוב הוסיפו לביצועי המכונה ובתחום הביטחוני הם שיכללו את המערכות כולן בדגש על יכולות המודיעין, החימושים החכמים, הפו"ש והשו"ב (C4ISR) הם הביאו גם לצורך גובר ברגולציה והסדרה של העולם. 

אולם, לצד הסדר שנוצר, הביאו הגל השלישי והרשת גם את אי הסדר. המימד הקיברנטי יצר מימד חוצה גבולות, מדינות ויבשות בכלל אורחות חיינו, עד כדי יצירתן של שאלות קשות על הסדר והאם עודו קיים. הרי המנגנונים שהסדירו את העולם במאות האחרונות היו מנגנוני מדינה ואלה התחברו עם הגל השני ועם ראשיתו של הגל השלישי - העולם נכנע אז לחוק וסדר - תוצאת המדינה והתעשייה.

מבוכה-אפילה-מהומה

אך לא עוד, לא כאלה הם הדברים כיום - הגל השלישי ששכלל את השני יצר מצב אחר לגמרי: העוגנים והיסודות הערכיים-תפיסתיים הולכים ומתפוגגים, הרשת האפלה (DARKNET), המטבעות הווירטואליים (ביטקוין למשל), הטרור ו'ברבוריו השחורים', הפשיעה, התקפות הסייבר, מהומת ההגירה, גלי הפליטים, התאגידים החזקים ממדינות, הארגונים שאינם ממשלות, עוצמת ההון ומרכזיותו על פני הרגולטור, תרבות השפע ומשבר הערכים שלה (אני לפני אנחנו), לוחמת המידע, המניפולציות, ה'פייק ניוז' ועוד... תקצר היריעה מלפרט. 

אלה ונוספים נוצרו כתוצאה מהיחלשותם של מנגנוני המדינה, מעליית השפעתו של ההון, מחזרת הדת-אידיאולוגיה-שבטיות-חמולתיות אל מרכז הזירה, ממרכזיות הרשת בחיינו, מעליית היריבים שאינן מדינות, התחזקות הארגונים שאינם מדינות (NGO's ותאגידי ענק), מהשפעה נחלשת של ערכים שמרניים בחברה המודרנית ולעומת זאת מחזרת המוטיבציות, האידיאולוגיה, הדת והאינטרסים הפונדמנטליסטיים לחיינו - בעיקר בקרב ציוויליזציות אחרות, כאלה המקדשות אלימות ואינן חלק מן העולם החופשי והמתקדם.

תורפת הקידמה

הקידמה הפכה לבומרנג והאנושות המתקדמת מתקשה להתמודד עם סכנות הישגיה. כוחות הרשע בפשיעה, בטרור ובמהפכנות הדתית-קיצונית מביאים שוב אל העולם את הפונדמנטליזם הישן אך כעת הוא בגרסה קטלנית הרבה יותר- הוא נשען על תשתיות רשתיות החוצות כל גבול וסדר וזאת תוך ניצול של הישגי הקדמה ופריצות הדרך של האנושות באופן ציני ומרושע כנגד אותה אנושות שיצרה את הקדמה. עוד אנו נהנים מפרותיה והנה ההישגים הפכו לתורפות (מי שיחפש דוגמאות מוזמן לצפות בשימוש של דעאש ביוטיוב, בהסתה ברשתות החברתיות, בשימוש של הטרור בתחבורה המתקדמת ובשימושיו במטבעות וירטואליים ועוד).

הנה לפניכם "בצבוץ" והוא כבר כאן - העולם מאבד את הסדר, לגמרי,  ונראה שהכאוס כאן כדי להישאר, לפחות בזמן הנראה לעין. המצב המבצבץ ובא הוא תוצאת המגמות שאנו חווים - המגמות האלה הן ראשיתו של הגל הרביעי - גל המבוכה, האפילה, העלטה, הכאוס , אי - סדר ואי- חוק.

מכוחות מיוחדים לכוחות אחרים

המענה הנדרש לאיומי הגל הרביעי העולים ומבצבצים מחייב סוג אחר של כוחות ביטחון והגנה. במובן המופשט נראה כי עלטה, ערפל, כאוס ורשע ייענו בכוחות המסוגלים לחשוב ולפעול באותו האופן. הרי מול העדר סדר והעדר תבניות יש לבנות יכולות גמישות ומהירות במיוחד, יכולות חשיבה וביצוע מיוחדות, בעלי כושר עמידות ואנטי שבירות. כאלה המודעים לקופסא ומחויבים אליה אך פועלים אך ורק מחוצה לה ובמרחק משמעותי ממנה - ממש כמו אויבינו בעידן הזה שפועלים מחוץ לפרדיגמה ולקופסה ואין להם שום מחויבות אליה זולת ניצול יתרונותיה.

כיצד אפוא ניתן להתמודד עם הגל הרביעי? מה ניתן לעשות מול עידן המבוכה, העלטה והעדר הסדר? לאילו כוחות אנו זקוקים ומה יהיו קווי היסוד של בניין הכוח?

נראה כי הכשרתם רבת השנים של אדם ויחידות למשימות לחימה של הגל הרביעי תהיה רב-שכבתית: אדם ערכי ולוחם - מחונך, ממושמע, מחויב ומאומן, חייל שהוכשר למשימות חי"ר וקומנדו, חייל מיוחד, משכיל מאוד, יצירתי, טכנולוג, עם יכולת מרשימה לחלוקת קשב והתוספת הרלבנטית לענייננו-הכשרה ייעודית לחייל אחר ולכוחות אחרים.

החייל האחר הוא לוחם זריז שפועל במרחב הדירקטיבה בלי כל הכשרה קונקרטית למול האתגר שלפניו (זאת כיוון שקשה יהיה להצביע מראש על אתגר קונקרטי): הוא יוצר תו"ל לפי המקרה שלפניו, בונה מ"תפריט כלים" יכולות מבצעיות אד-הוק ובכל פעם משהו חדש, אחר ורלוונטי.

התשתית לפעולתו היא ההכשרה הרב-שכבתית, חינוכו וציודו כלוחם ערכי ומשכיל. העיקר ביכולתו המבצעית של כוח כזה היא יכולתו להיות אחר, להשתנות, למצוא פתרונות ולתמרן בלהטוטנות יצירתית על פי הצורך - כמיטב דמיונו ויכולותיו.

אנו זקוקים לטכנולוגיה מתאימה ל"אחרות" הזו, אנו זקוקים לתכנית אחרת להכשרה וחינוך. יהיו אלה חייל אחר, מפקד אחר וכוחות אחרים. לצורך הזה נידרש לפרשנות חדשה ומתקדמת מאוד של המושג "כוחות מיוחדים" - ואף שהם מיוחדים והם המענה מול אויב מיוחד של בעת הזו, בראייה צופה פני עתיד אנו זקוקים לגרסה מתקדמת אף יותר. 

אנו זקוקים לאותם "כוחות אחרים" ויהיה עלינו לפתח את כלל המשמעויות של המושג הזה, להניח רגל אחת בעתיד ולבנות את התפיסה, התורה, הטכניקות הקרביות, הטכנולוגיות הנדרשות וההכשרה החינוכית-ערכית-משפטית הנדרשת, גם מאמצי המו"פ צריכים להיבנות בהתאם, בכך אני עוסק וזהו אתגר מיוחד במינו.

קווי יסוד ל"כוחות האחרים"

הבה ננסה לנוע במרחב החדש, ההולך ונוצר, מרחביו האפלוליים של הגל הרביעי- העלטה, המבוכה, הערפל, האפילה, העדרה של הפרדיגמה- אלה יוצרים בכל פעם מצב חדש, האתגר מחייב מענה גמיש, זריז, מותאם ומשתנה על פי הצורך. משמע, בגל הרביעי התו"ל אינו באמת קיים, לכוח האחר יהיו רק קווי יסוד תורתיים. מהירות השינוי ותופעת העלטה יחייבו יצירת תו"ל אד-הוק, הפעלתו, הפצתו ולמידה לקראת יצירתו של תו"ל אד-הוק חדש ומותאם לבצבוץ החדש.

כיוון שבגל הרביעי האנושות חיה במקביל בעולמות פיזיים ווירטואליים תידרש יכולת פעולה בו זמנית בעולם הריאלי ובעולם הווירטואלי, פעולה בשטח וברשת בעת ובעונה אחת. יתרה מזאת, הכוחות האחרים יותאמו ליכולת פעולה בו זמנית בבינה אנושית ובבינה מלאכותית, להפעלת אנשים והפעלת רובוטים בו זמנית, לשליטה ובקרה ופו"ש אנושי וממוחשב, ללוחמת מידע ולהתגוננות מפני מניפולציות של מידע - כל אלה בעת ובעונה אחת מה שיחייב יכולות סנכרון על אנושיות ומיוחדות במינן.

כמו בתפיסת ה - C-6 (ראו מאמרי הקודמים), המעט יהיה הרבה, לוחם בודד וצוות לוחמים יאפשרו כל הנדרש בתורת הקרב ויותר מכך: כיבוש ונוכחות בשטח, פעולה בכל צורות הקרב והלוחמות השונות, פעולה במרחבים "אזרחיים", וירטואליים, קיברנטיים וגם זירות קרב "מסורתיות ותקניות" וכפי שציינתי – בשילוב מלא של יכולות האדם עם יכולות המחשב והרשת.

קבלת החלטות ומוסר לחימה

עם זאת ולצד היכולות המתקדמות, היכולת ההיברידית והעצמתם של הלוחם ושל הכוח יביא הגל הרביעי גם אתגרים מוסריים קשים להתמודדות. האויב חסר הגבולות המתקיים בתווך האפל מחייב התמודדות מולו במיומנויות מקבילות, גם אם שונות וגם אם הן מתקיימות ברשות ובסמכות - למפקדים וללוחמים של הגל הרביעי, אנשי הכוחות האחרים תידרש יכולת מוסרית גבוהה, השענות על תשתית משפטית מתאימה, כושר שיפוט מיוחד במינו והכשרה ארוכה, מיוחדת, משתנה ומתעדכנת מסביב לשעון.

המיון והבחירה יהיו אתגר גדול, ההכשרה, המו"פ וההצטיידות יהיו הקטר הטכנולוגי הבא. כשיענדו כנפיים יהיו המפקדים והלוחמים האלה מחונכים, בוגרים, משכילים, מיומנים, מאומנים, מאלתרים ורסטיליים וזריזים, הם יהיו המענה העיקרי שלנו לבצבוצים ולתופעות חדשות. כן, הם יישארו בני אדם אך יהיו להם מחברים וזיקות לטכנולוגיות ולידע של הדרישה המבצעית. הם ידעו לחיות ולתפקד במרחב הגל הרביעי ולשוב אלינו לביקור מעת לעת, מזירת הלחימה של הגל הרביעי אל המרחב הנורמלי בו חיים בני האדם הסומכים עליהם, זקוקים להגנתם ונהנים מן הבועה בה הם חיים. 

***

הכותב, תא"ל (מיל') גל הירש הוא יו"ר המכון למנהיגות עתיד בישראל. בעברו היה, בין היתר, מפקד יחידת "שלדג" של חיל האוויר, מפקד בית הספר לקצינים של צה"ל ומפקד עוצבת הגליל (אוגדה 91) במלחמת לבנון השנייה. בשירות המילואים כיהן כסגן מפקד פיקוד העומק של צה"ל

img
פרשנות | כוח צבאי משמעותי של נאט״ו יכול להקטין הסתברות למלחמה גרעינית באירופה
דעה | אופציה צבאית ישראלית תוכל לרסן את איראן 
קבוצת SQLink רוכשת את ZIGIT הישראלית
קבוצת SQLink רוכשת את ZIGIT הישראלית