ספרים

מעוז עזריהו ושרי ישראלי, שלטים מספרים – הנצחת המחתרות בתל אביב יפו, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה ועיריית תל אביב יפו, 2025

אפרים לפיד |

חיים גופר, הנוטרות –שוטרים מוספים בארץ ישראל המנדטורית, עריכה מדעית רפ"ק ד"ר אורי קוסובסקי, הוצאת משטרת ישראל, בית שמש, 2025

אפרים לפיד |

דב תמרי, חיים במלחמה – זו שאף פעם לא נגמרת, ידיעות ספרים, 2024

אפרים לפיד |

גיבורים לבד מול החמאס, יואב לימור, כנרת זמורה, 2024, 268 עמודים

עופר דרורי |

יום אחד באוקטובר, יאיר אגמון ואוריה מבורך, מגיד והוצאת קורן, 2024, 328 עמודים

עופר דרורי |

אילן כפיר, אוגדת עזה נכבשה – 7.10.2023, ידיעות ספרים, 2024

אפרים לפיד |

מודן ומשהב"ט הוצאה לאור, 2024, 343 עמודים

עופר דרורי |

עפרה בן ישי, יגיל לוי ורינת משה (עורכים), תנופה ותורפה – קריאות חברתיות בדוקטרינה הצבאית של ישראל, הוצאת פרדס, 2024

אפרים לפיד |
rss