ספרים

שגיא פולקה, לחשוב אסלאמית – בחינת השיח המוסלמי בן זמננו : הבנת שפה ותרבות כמפתח להכרת השכנים, מודן הוצאה לאור, מערכות, בית ההוצאה לאור של צה"ל, מרכז משה דיין אוניברסיטת תל אביב, 2023

אפרים לפיד |

מאיר פינקל, אמ"ן –במציאות מורכבת ומשתנה, מודן הוצאה לאור, צה"ל- מרכז דדו, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2024

אפרים לפיד |

מעוז עזריהו ושרי ישראלי, שלטים מספרים – הנצחת המחתרות בתל אביב יפו, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה ועיריית תל אביב יפו, 2025

אפרים לפיד |

חיים גופר, הנוטרות –שוטרים מוספים בארץ ישראל המנדטורית, עריכה מדעית רפ"ק ד"ר אורי קוסובסקי, הוצאת משטרת ישראל, בית שמש, 2025

אפרים לפיד |

דב תמרי, חיים במלחמה – זו שאף פעם לא נגמרת, ידיעות ספרים, 2024

אפרים לפיד |

גיבורים לבד מול החמאס, יואב לימור, כנרת זמורה, 2024, 268 עמודים

עופר דרורי |

יום אחד באוקטובר, יאיר אגמון ואוריה מבורך, מגיד והוצאת קורן, 2024, 328 עמודים

עופר דרורי |

אילן כפיר, אוגדת עזה נכבשה – 7.10.2023, ידיעות ספרים, 2024

אפרים לפיד |
rss