משרד הביטחון לא עומד בחוק: טרם פרסם ברשומות מפעלים ביטחוניים תחת חוק חומרי נפץ 

תיקון לחוק חומרי נפץ (תיקון-5) דורש מהשר לפרסם ברשומות , תוך 14 ימים, רשימת מפעלים מפוקחים על ידי המשרד בתחום זה. המשרד טרם פרסם זאת ברשומות לציבור (אתר gov.il). דוברות המשרד: מאיתנו זה יצא לגורם המפרסם 

משרד הביטחון לא עומד בחוק: טרם פרסם ברשומות מפעלים ביטחוניים תחת חוק חומרי נפץ 

צילום: אריאל חרמוני

תיקון לחוק חומרי נפץ (תיקון-5), עבר בכנסת בתאריך 05/01/2022. לפי סעיף 21(ג) לתיקון-5 של חוק חומרי נפץ, שר הביטחון יפרסם ברשומות הודעה ראשונה על מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים בתוך 14 יום. עד היום, טרם פורסמה הרשומה ברשומות (אתר הממשלה). כלומר, שר הביטחון עבר על החוק. לא שזה משנה, כי אף אחד לא יעשה לו כלום. אין סנקציות. אין גם פיקוח מצד וועדת חוץ וביטחון. 

יתרה מכך, החוק מגדיר (סעיף 20א), כי השר צריך למנות ועדה מייעצת לעניין בטיחות חומרי נפץ. גם את זה לא עשה השר - שבועיים עברו, וטרם מונה יו״ר לוועדה. גם אין צפי מצד המשרד מתי תמונה וועדה. אם בכלל המשרד יקים אחת כזו הדרושה על פי חוק. 

בדיונים המקדימים על החוק, בוועדת חוץ וביטחון, היו ויכוחים על הגדרת חברי הוועדה ועל גודלה. המשרד רצה וועדה קטנה ככל הניתן, הוועדה רצתה גדולה. 

למה זה מעניין? כי אותו שר ביטחון, כאשר מדובר בוועדה לחקר רכש הצוללות, פתאום צריך וועדה גדולה. כי ״זה נושא מורכב״. אז טיפול בטיחותי בחומרי נפץ אינו נושא מורכב? אם גודל הוועדה מכתיב את מורכבות הנושא. 

״בהמשך להתייעצות שקיים שר הביטחון עם שר המשפטים אשר שוחח בנושא עם נשיאת בית המשפט העליון, הוגש לממשלה הבוקר (א'), תיקון להצעת ההחלטה בנוגע להקמת ועדת החקירה לרכש הצוללות וכלי השיט, שיאפשר את הרחבת מספר חברי הוועדה לחמישה (במקום שלושה). זאת בהתאם לסעיף 3 לחוק ועדות החקירה״, נכתב בהודעת לשכת השר. 

״שר הביטחון מעוניין בהרחבת מספר החברים לאור המומחיות הנדרשת במספר היבטים- בהיבט המשפטי, בהיבט של תהליכי רכש וביטחון, ובהיבט של קביעת מדיניות והתנהלות ממשלתית. עוד מציע שר הביטחון כי אחד הנציגים שיתסוופו ישמש כ"נציג ציבור" על מנת להגדיל את אמון הציבור בעבודת הוועדה.״ 

כאשר נציגי משרד הביטחון, שוב, תחת אותו שר, ישבו בחוץ וביטחון, הם לא רצו להרחיב את הוועדה עם נציגי ציבור. ההוראה הגיעה מיועמ״שית הוועדה. 

גם שר המשפטים תומך בוועדה רחבה. ״הציע, בתיאום עם שר הבטחון ולאחר התייעצות  עם נשיאת בית המשפט העליון, כי לנוכח רוחב היריעה של הנושא וריבוי הדיסציפלינות שצריכות להיות כרוכות בעבודת הועדה בענין זה היא תכלול חמישה חברים״, נכתב בהודעה מטעם גדעון סער ביחס לוועדת הצוללות. 

אין ספק כי עצם קיום וועדה מייעצת לשר בתחום בטיחות נפיצים חשובה, ולכן היא בחוק. אין גם ספק כי נדרשת וועדה גדולה ככל הניתן, כך יהיו מגוון דעות והדיונים יהיו מקצועיים יותר. עם זאת, נראה כי שר הביטחון אינו נוקט בדעה עקבית בנושא. בעוד וועדת הצוללות דורשת תפוסה רחבה, במקרה של בטיחות בנפיצים, השר אינו ממהר להקים בכלל וועדה. 

פניתי לדוברות משרד הביטחון בהקשר שני הנושאים. נטען בפני כי הפרסום של המפעלים הביטחוניים אמור לעלות בימים הקרובים. נמתין לפרסום. לגבי הוועדה המייעצת לשר, דוברות המשרד שומרת על שתיקה. 

אולי יעניין אותך גם