הונו אתכם בכרטיס אשראי? משרד המשפטים מסיר מכם אחריות לרשלנות

לפי משרד המשפטים, ההסדר בחוק הינו הסדר ביטוחי ולא הסדר נזיקי רגיל ועל כן אין לבחון בו את התרשלות הלקוח או את האשם התורם שלו

הונו אתכם בכרטיס אשראי? משרד המשפטים מסיר מכם אחריות לרשלנות

bigstock

"משרד המשפטים, בשיתוף עם בנק ישראל ורשות שוק ההון מבהירים לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים- גם במקרים של הונאות מסוג "פישינג", במסגרתן נעשתה התחזות למי שהנפיק את אמצעי התשלום, חוק שירותי תשלום מגן על הלקוחות ויש להשיב להם את הכספים שהוצאו מהם במרמה״, כותבים במשרד המשפטים. 

״בשל העלייה הגוברת במקרי התחזות והונאות במסגרתן מוצאים מלקוחות כספים רבים במרמה ובעקבות פניות שהתקבלו בפיקוח על הבנקים הוכנה בייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) במשרד המשפטים חוות דעת המבהירה כי במקרים של גניבה או שימוש לרעה בפרטי אמצעי התשלום של לקוחות, על נותן שירותי התשלום לשאת באחריות ולהשיב ללקוחות את הכספים שהוצאו מהם במרמה. 

״חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 אשר נכנס לתוקף באוקטובר 2020, החליף את חוק כרטיסי חיוב בחוק מתקדם וחדשני, שנועד להגן על הצרכן בעת השימוש באמצעי תשלום מתקדמים. לפי סעיף 24 לחוק שירותי תשלום, הכלל הוא כי הלקוח אינו אחראי לשימוש לרעה לאחר שנמסרה הודעה על גניבה, אובדן או שימוש לרעה, ואילו עד למועד מסירת ההודעה חל הסדר של השתתפות עצמית מוגבלת.

״כמו כן, נקבעו חריגים מצומצמים להסדר ההשתתפות העצמית המוגבלת של הלקוח. הסדר האחריות נועד להגן על הלקוח במקרים של גניבה ושימוש לרעה באמצעי התשלום. החוק החדש ביקש להרחיב את תחולת ההגנות הצרכניות שהיו קיימות קודם לכן בחוק כרטיסי חיוב לכלל אמצעי התשלום ולהתאים אותן לאמצעי התשלום המתקדמים ולסיכונים השונים.

״ההסדר נועד לתמרץ את נותן שירותי התשלום לעצב את אמצעי התשלום באופן שמתמודד עם הונאות, שיידע לזהות הונאה ולפתח כלים להתמודד איתה ושיישא בנזק שלה.״

עו"ד רני נויבאור, ראש אשכול (משפט אזרחי) ועו"ד לירון מאוטנר לוגסי מייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) כתבו בחוות הדעת כי ההסדר בחוק הינו הסדר ביטוחי ולא הסדר נזיקי רגיל ועל כן אין לבחון בו את התרשלות הלקוח או את האשם התורם שלו.

עוד נכתב כי יש לפרש את הסדר האחריות בחוק בצורה מרחיבה לטובת הלקוח וזאת כדי להגשים את תכליתו - הגנה על הלקוחות. לבסוף נכתב כי "לאור האמור אנו סבורות כי יש לפרש את החוק כך שגם בנסיבות במסגרתן מסר הלקוח לגורם שהתחזה בפניו כנותן שירותי תשלום את הרכיב החיוני שבאמצעי התשלום, הלקוח זכאי ליהנות מהסדר האחריות שבסעיף 24 לרבות האחריות המוגבלת".

אולי יעניין אותך גם