התרחיש הסעודי: סדרת ניסויים במערכת כיפת ברזל

הניסוי בוצע בבסיס במרכז הארץ והשתתפו בו לוחמי מערך ההגנה האווירית, מערך הניסויים של חיל האוויר וזרוע הים

התרחיש הסעודי: סדרת ניסויים במערכת כיפת ברזל

קרדיט: אגף דוברות והסברה, משרד הביטחון

מנהלת חומה במפא"ת במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת בגרסה מתקדמת של כיפת ברזל. מנהלת חומה במפא"ת במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויי יירוט של כיפת ברזל, המהווה אבן דרך חשובה בפיתוח המערכת. 

הניסוי בוצע בבסיס במרכז הארץ והשתתפו בו לוחמי מערך ההגנה האווירית, מערך הניסויים של חיל האוויר וזרוע הים. במהלך הניסוי נבחנו מספר תרחישים המדמים איומים עתידיים שעימם עשויה המערכת להתמודד בזמן עימות ביבשה ובים. כיפת ברזל בתצורתה החדשה עתידה להיקלט מבצעית בחיל האוויר. המערכת תשולב גם על גבי ספינות סער 6 ותהווה חלק מרכזי מהיכולת להגנה על המים הכלכליים של מדינת ישראל.

את פיתוחה של מערכת הנשק כיפת ברזל מוביל משרד הביטחון באמצעות מנהלת חומה שבמפא"ת. חברת רפאל הינה המפתחת של מערכת הנשק, וחטיבת אלתא של התעשייה האווירית פיתחה את מכ"ם ה'אדיר' של המערכת בתצורתה הימית ואת מכ"ם ה-MMR בתצורה היבשתית. את מערכת השליטה והבקרה מפתחת חברת mPrest.