אלביט, רבעון שלישי 2023: צבר ההזמנות הסתכם ב-16.6 מיליארד דולר

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של 2023 עמד על 73.5 מיליון דולר (4.9% מההכנסות)

תמונה: אלביט 

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 היו 1,501.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,348.9 מיליון דולר ברבעון השלישי 2022. 

הכנסות התעופה והחלל גדלו ב-24% ברבעון השלישי של 2023 בהשוואה לרבעון השלישי של 2022, בעיקר בשל מכירות אימונים וסימולציות באירופה וכטב״מ באסיה פסיפיק.

הכנסות C4I וסייבר עלו ב-9% משנה לשנה, בעיקר בשל מכירות מערכות רדיו באירופה. הכנסות ISTAR ו-EW היו דומות להכנסות ברבעון השלישי של 2022. ההכנסות ביבשה גדלו ב-7% בעיקר בשל מכירת ארטילריה ונשק באירופה. הכנסות אלביט ארה״ב ירדו ב-2% ברבעון השלישי עקב ירידה במכירות תחמושת מדויקת. 

הרווח הגולמי Non-GAAP הסתכם ב-373.8 מיליון דולר (24.9% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2023, בהשוואה ל-337.9 מיליון דולר (25.0% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022. 

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו, היו 103.3 מיליון דולר (6.9% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2023, בהשוואה ל-113.2 מיליון דולר (8.4% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022.

הרווח התפעולי Non-GAAP עמד על 117.0 מיליון דולר (7.8% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2023, בהשוואה ל-84.3 מיליון דולר (6.3% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022.

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של 2023 עמד על 73.5 מיליון דולר (4.9% מההכנסות), בהשוואה ל-62.6 מיליון דולר (4.6% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022. 

צבר ההזמנות של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2023 הסתכם ב-16.6 מיליארד דולר. כ-75% מהצבר הנוכחי מיוחס להזמנות מחוץ לישראל. כ-39% מהצבר מתוכנן להתבצע במהלך שארית 2023 ו-2024.

לדו״ח המלא


 

img
פרשנות | כוח צבאי משמעותי של נאט״ו יכול להקטין הסתברות למלחמה גרעינית באירופה
דעה | אופציה צבאית ישראלית תוכל לרסן את איראן 
קבוצת SQLink רוכשת את ZIGIT הישראלית
קבוצת SQLink רוכשת את ZIGIT הישראלית