החברה שסללה ובנתה את הדרך למדינה

דורון רוזן,  סלילה, בנייה ואש – פעילות "סולל בונה" במלחמת העצמאות,  יד טבנקין, 2023       

באדיבות יד טבנקין

רבים מאתנו שמעו את המונח "סולל בונה" בתיאורי עבר, לרבים יש קרובי משפחה מדורות קודמים שהיו בין עשרות אלפי העובדים בחברה במהלך השנים, מעטים מכירים את התרומה העצומה שהיתה לחברה זו במאה (!!) שנות קיומה. 

הקמת נמל חיפה כחלופה לנמל יפו המושבת, סלילת כבישי ביטחון ודרכי קישור אסטרטגיות בשנות המרד הערבי הגדול (1939-1936), הקמת גדר הצפון, הקמת תחנות משטרה ("הטיגרטים"), רכש והברחה מתוך מחנות הצבא הבריטי.

אלה ראשי פרקים של העשייה המבצעית-לוגיסטית של החברה הקבלנית "סולל בונה" מהקמתה ב-1921 עד מלחמת העולם  השנייה. בשנות המלחמה היתה "סולל בונה" מגויסת לצורכי המלחמה – עבדה בסוריה ולבנון עבור הצבא הבריטי;

סייעה לשליחי המוסד לעלייה ב' בסוריה ולבנון; עבדה בעיראק ובאיראן בבנייה ובסיוע למוסד לעלייה. ואכן - אחד משיאי הפעילות ההנדסית בתקופה זו היה בניית הנמל בחיפה.

כאן ואז היתה לחברה תרומה מבצעית מיוחדת למחלקה הימית של הפלמ"ח וליחידה לחבלה ימית של הפלמ"ח. מאמץ מיוחד השקיע סולל בונה הצפון הנגב – הם הקימו שלושה מצפים וסייעו לעלייה הבזק של 11 הנקודות בנגב במוצאי כיפור תש"ז (1946).

לקראת סיום המנדט והקמת המדינה היתה החברה זרוע הביצוע של "שירות ההנדסה" (לימים חיל ההנדסה) של ההגנה והצבא בדרך.

במלחמת העצמאות היתה זו "סולל בונה" אשר הקימה את הדרך החלופית לירושלים הנצורה ("דרך בורמה") ואת "קו השילוח", צינור מים חלופי במקום זה שהשביתו הערבים את פעולתו ובעיקר הציל את ירושלים היהודית ותושביה מהגעה למצוקת מים ואף לסכנת צימאון.

החברה היתה שותפה גם להובלת מזון לירושלים ועסקה ברכש חשאי מחו"ל לצורכי המלחמה. אחד הענפים החיוניים לצבא הישראלי החדש היה הקמת בסיסי תעופה לחיל האוויר, רבים מהם על בסיס התשתיות שהשאירו כאן הבריטים. 

טוב עשתה חברת "סולל בונה" כיום אשר יזמה ותמכה בהעלאת הדברים על הכתב לידיעת דורות ההמשך ותודה ליד טבנקין שהוציא את המיזם לפועל בשני ספרים מאירי עיניים.

img
פרשנות | כוח צבאי משמעותי של נאט״ו יכול להקטין הסתברות למלחמה גרעינית באירופה
דעה | אופציה צבאית ישראלית תוכל לרסן את איראן 
קבוצת SQLink רוכשת את ZIGIT הישראלית
קבוצת SQLink רוכשת את ZIGIT הישראלית