״פרשת NSO״ במשטרת ישראל הסתיימה בלא כלום

במסגרת החקירה התגלו נקודות לתיקון במשטרה, אך לא נמצאו עדויות לטענות שעלו בפרסום של כלכליסט לגבי האזנות סתר שלא כדין

״פרשת NSO״ במשטרת ישראל הסתיימה בלא כלום

אילוסטרציה. צילום: משטרת ישראל

צוות לבדיקת האזנות סתר לתקשורת בין מחשבים שחקר את הטענות כלפי המשטרה לשימוש לא חוקי בכלים של NSO לא מצא עדות לכך. צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (פלילי), גב' עמית מררי, ובהשתתפות שני ראשי אגפים בדימוס בשב"כ - ראש אגף טכנולוגיות לשעבר, צפריר כץ, וראש אגף החקירות לשעבר, איל דגן. 

״מבדיקת הצוות ביחס לכלל המספרים שקיימים בבסיס הנתונים הפנימי של מערכת סייפן, נמצא כי אין כל אינדיקציה לנכונות הטענות לפיהן הודבקו טלפונים ללא צו. ביחס לכלל המספרים עלה כי משטרת ישראל פעלה כשברשותה היתר כדין, למעט 4 מקרים, בהם ניסיון ההדבקה לא צלח, וממילא לא התקבלו תוצרים״, נכתב בדו״ח.

״אשר לחריגים אלה – שני מקרים בהם עלה כי בוצע ניסיון הדבקה כאשר צו בית המשפט שניתן מתיר האזנת סתר, אולם אינו מתיר האזנה מסוג תקשורת בין מחשבים לטלפון נייד; מקרה אחד בו בוצע ניסיון הדבקה זמן קצר לאחר פקיעת תוקפו של הצו; מקרה נוסף בו בוצע ניסיון הדבקה, אך מבדיקות הצוות לא אותר ההיתר הנדרש לפי הנהלים להעלאת יעד נוסף בהתאם לצו שניתן (ראו פירוט בפרק 4) לטענת המשטרה מדובר בטעויות בתום לב.״

מספר קטעים מדו״ח צוות החקירה

״נמצא כי על אף שהייתה ידיעה בראשית הדרך לבעלי התפקידים הבכירים בחטיבת הסייבר והייעוץ המשפטי למשטרה ולחטיבה, כי למערכת סייפן יכולות החורגות מהסמכויות הנתונות למשטרה לפי חוק האזנת סתר, וכי נדרשים בעניינה ניוונים טכנולוגיים לצורך התאמת מאפייניה לחוק, הלכה למעשה לא בוצעו הניוונים הנדרשים כתנאי מקדים להפעלתה.״

״דה פקטו, עם תחילת השימוש במערכת, לערך בתחילת שנת 2016 וכן לאורך תקופת פעילותה עד היום, המערכת הופעלה ללא ניוון טכנולוגי של היקף היכולות הפוטנציאליות האמורות לעיל, אשר אינן בסמכות משטרת ישראל להאזנת סתר לפי החוק. במקום ניוון טכנולוגי מלא, הפעלת המערכת, שלה יכולות עודפות, בוצעה תוך הסתמכות על נהלים והנחיות פנימיים אשר נועדו להתוות את המותר והאסור בנוגע לשימוש במערכת, ובהמשך, בשנת 2020 ,תוך הסתייעות במודול ה- warrant.״ 

״מודול ה- warrant :באפריל 2020 לערך, נכנס למערכת מודול ה-warrant אשר מאפשר למפעיל להגביל את סוגי התוצרים שיתקבלו לאורך תקופת ההאזנה. מודול זה איפשר למפעיל לסמן אילו סוגי תוצרים מבוקש לקבל במסגרת תקופת האזנת הסתר, וככל שלא סימן בשלב ההדבקה את הבקשה לקבל תוצרים מסוימים, למשל אנשי קשר או יומן – תוצרים אלו לא היו מתקבלים.״

״בשנת 2021 החל פיילוט בחטיבת הסייבר ביחס למערכת נוספת להאזנת סתר לתקשורת בין מחשבים. המערכת אושרה כפיילוט על ידי הייעוץ המשפטי למשטרה. מערכת זו אוספת מידע מרגע התקנת הכלי ואילך ולה היכולת במקרים קונקרטיים לקבל מידע אגור בכפוף להכנסת תאריכים מדויקים שמהם רוצים לקבל את המידע בשלב התקנת הכלי.״

״לאורך השנים היה ידוע לייעוץ המשפטי לממשלה, ולמחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, שקיימת מערכת להאזנת סתר בשם "סייפן", אשר מבצעת האזנת סתר על ידי חדירה למכשיר קצה. מבירור הצוות, על אף מערכת היחסים ההדוקה וההתייעצויות השוטפות של משטרת ישראל עם מחלקת הסייבר בפרקליטות ועם הייעוץ המשפטי לממשלה, לא נמצא מסמך או גורם שאיתו שוחח צוות הבדיקה )במשטרה או במשרד המשפטים(, אשר מהם עולה כי הועבר לידי משרד המשפטים מידע בדרך זו או אחרת בדבר כלל מאפייני המערכת, ובאופן ספציפי מידע ביחס ליכולות הטכנולוגיות של המערכת אשר חורגות מהסמכות לפי חוק האזנת סתר.״

״.נדרשו הנחיות משפטיות מובהקות ומפורטות כתנאי מקדמי להפעלת המערכת על מנת שזו תותאם לסמכויות על פי הדין: מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר הצורך בעדכון של חטיבת הסייבר את הייעוץ המשפטי למשטרה על החריגות של המערכת, סבור הצוות כי היה על הייעוץ המשפטי למשטרה לוודא כי הנחיותיו מיושמות. נוכח היקף הפגיעה הפוטנציאלי בזכויות יסוד, יש הכרח ליתן הנחיות משפטיות מדויקות ומפורטות לגבי התנאים הספציפיים הנדרשים לכניסת המערכת לתוקף מבחינת מאפייני המערכת.״

״בפועל הייעוץ המשפטי לחטיבת הסייבר אינו כפוף פיקודית ומקצועית לייעוץ המשפטי למשטרה.״

״הצוות ביקש מהמשטרה לקבל דוגמאות לבקרות הנוגעות באופן פרטני לפיקוח בדיעבד על אודות היכולות החורגות של המערכת, דהיינו בקרות אשר מטרתן לבדוק האם השימוש במערכת ובכלל זה הפקת התוצרים המתקבלים ממנה נעשה בהתאם לנהלים אשר היוו החסם היחיד מפני שימוש במערכת על כלל יכולותיה. כפי הנמסר מהמשטרה לא היו בקרות אשר בחנו היבט מסוים זה בכל הנוגע להאזנת תקשורת בין מחשבים.״

״היועצים החיצוניים לא נטלו חלק בהפעלת מערכת סייפן, או מערכות אחרות שמטרתן האזנה למכשיר קצה, למעט האזנה לתקשורת בין מחשבים של מצלמות אבטחה. לעניין זה עלה בישיבות הצוות כי היועצים החיצוניים סייעו במקרים קונקרטיים ביחס לפעילות טכנולוגית מסוימת, לעיתים פיזית ולעיתים מרחוק, וזאת בליווי שוטר.

״כמו כן, סייעו היועצים החיצוניים במחקר רשת לגבי סוגיות טכנולוגיות עקרוניות שעלו. עוד נמסר כי ישנם יועצים חיצוניים העוסקים בניהול פרויקטים במשטרה, למשל, בהתנהלות מול חברות התקשורת בתחומים שונים.״

לקריאת הדו״ח המלא

 

אולי יעניין אותך גם

כך אותר, זוהה ונהרג מנהיג אל קאידה איימן א-זוואהירי בבית מסתור בקאבול

ב-1 ביולי הוצגה לביידן תכנית פעולה בפגישה בחדר המצב בבית הלבן בנוכחות ראש ה-CIA ויליאם ברנס וכמה שרי ממשלה | ב-25 ביולי השתתף ביידן בתדריך הסופי ואישר 'תקיפת אוויר מדוייקת" בתנאי שפגיעה באזרחים תהיה מינימלית