הבנק העולמי: כל עלייה של 1% בלבד בשימוש בתשתיות תקשורת נייחות, מגדילה את תוצר המדינה ב -0.08%

סגן נשיא הבנק העולמי ריקרדו פוליטי נפגש אתמול (ב') עם שר התקשורת יועז הנדל והציג לו מחקר בינלאומי העוסק בתרומה של תשתיות תקשורת לשיפור מנועי הצמיחה והכלכלה

הבנק העולמי: כל עלייה של 1% בלבד בשימוש בתשתיות תקשורת נייחות, מגדילה את תוצר המדינה ב -0.08%

קרדיט: דוברות משרד התקשורת

סגן נשיא הבנק העולמי וראש תחום תשתיות גלובליות, ריקרדו פוליטי (Riccardo Puliti) נפגש אתמול (ב') עם שר התקשורת יועז הנדל והציג לו את המחקר הבינלאומי העוסק בתרומה של הנגישות לתשתיות תקשורת מתקדמות, לשיפור מנועי הצמיחה והכלכלה. 

המחקר הוצג לשר התקשורת בכנס במשרד החוץ בירושלים, בהשתתפות נציגים של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, אגף כלכלה במשרד רוה"מ, בנק ישראל, אגף תקציבים ומשרד הכלכלה. 

המחקר של הבנק העולמי בוחן את הקשר בין הרחבת הנגישות לאינטרנט ואימוץ טכנולוגיות דיגיטליות להשפעות מאקרו כלכליות כגון גידול בתוצר וצמיחה בפרודוקטיביות, השפעות פרטניות על משקי בית והשפעות על שוק התעסוקה וחברות עסקיות בכלל.

המחקר מדגיש את ההשפעה החיובית על רווחים ארוכי טווח בתמ"ג לנפש, פריון הכנסות ברמת הייצור, ותוצאות בשוק העבודה. המחקר מראה שהיתרון של הכלכלה הדיגיטלית יכול להיות עצום, במיוחד עבור כלכלות עם תפוצה נמוכה של טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) ומערכות תשלום דיגיטליות פחות מפותחות.

הרווחים הכלכליים מאימוץ הטכנולוגיות תלוי בשני פרמטרים מרכזיים: מהירות אימוץ הכלים הדיגיטליים, והגדלת הכיסוי של שירותים דיגיטליים. 

המחקר מתאר את השפעות הנגישות לסיבים אופטיים על הכלכלה ובין היתר מצביע על כך שזהו כלי לצמצום פערים. כך, הסיכוי של אוכלוסייה משכילה למצוא עבודה גדל ב 7-13% כשיש לה נגישות לסיבים אופטיים.

בישראל זה רלוונטי במיוחד לאוכלוסייה הערבית והחרדית שבהן יש גידול בכמות המשכילים ומוכשרים לעבודות בעלות שכר אך הנגישות לסיבים אופטיים נמוכה ביישובים של מגזרים אלו. 

המחקר מתייחס גם לעלות השלמת פרישה אוניברסלית שתלויה בצפיפות היישובים ואופן ההתיישבות במדינה. עקב העלות הגבוהה של חיבור ה-Last mile (הן עבור הלקוח והן בשל העלויות הקבועות לבעל הרשת) ההשקעה בהשלמת הפרישה באוניברסלית צפויה לעלות באופן חד ככל שמגיעים לאחוזים האחרונים בפרישה.

נתון זה מחזק את הצורך בסבסוד פרישת סיבים אופטיים ביישובי ספר שיזם משרד התקשורת (קופת התימרוץ), זאת בשל העלות הגבוהה ואי הכדאיות הכלכלית שבפרישה כזו, והכרח מצד המדינה להתערב על מנת שיגיעו סיבים לכל מקום בארץ.

על פי המחקר, כל עלייה של 1% בלבד בשימוש בתשתיות תקשורת נייחות, מגדילה את תוצר המדינה ב -0.08%,  ועלייה דומה בשימוש בתשתיות תקשורת ניידות מגדילה את התוצר של מדינה ב-0.4%. המגזר העסקי נהנה גם מהפחתת עלויות ומהגברת היעילות בשל מעבר לטכנולוגיות תקשורת מתקדמות.

המחקר משווה אותו למהפכה של חיבור עסקים לרשת החשמל בשנת 1937 שהגבירה את הפרודוקטיביות ב3.3%, בעוד אימוץ טכנולוגיות צפוי להגדיל את הפרודוקטיביות ב 5-7% עד שנת 2028.