תעשייה אווירית, רבעון שלישי: שיעור הרווח הנקי בעלייה 

רבעון אופטימי לתעשייה אווירית, עם זאת, צריך לחכות לסוף שנה לראות את התוצאות של אלתא שבינתיים מציגה קיטון בהכנסות. בועז לוי: ״אנו מציגים רווחיות נקייה של 131 מיליון דולר״

תעשייה אווירית, רבעון שלישי: שיעור הרווח הנקי בעלייה 

בועז לוי. צילום: תעשייה אווירית 

תעשייה אווירית ממשיכה בהתאוששות הפיננסית שלה עם עלייה קלה ברווח הנקי ברבעון האחרון. במצטבר של התשעה חודשים האחרונים, הרווח הנקי לכ-131 מיליון דולר בהשוואה לכ-112 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי: "התעשייה האווירית מציגה רבעון נוסף של ביצועים חזקים. זאת על אף רבעון מצומצם מבחינת ימי פעילות והייסוף בשקל המשפיע רבות על החברה ש-80% מתוצרתה הינם לייצוא. זוהי התקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה ואנו מציגים רווחיות נקייה של 131 מיליון דולר, המהווים גידול של 17% בביצועים. 

״בין ההישגים הבולטים בתקופה האחרונה ניתן לציין את הזכייה המשמעותית בפרויקט רכב "כרמל" שמהווה סמן לחוזקה של התעשייה האווירית בעולם היבשה, את הזכייה במכרז לאספקת טילי תקיפה ימים לצבא אסטוניה, את החוזה לאספקת מכ"מים לצבא גרמניה וחתימה על הסכם עם SIXAI לאזרוח טכנולוגיות צבאיות לממד האזרחי באופן צופה פני עתיד.  

״השתתפותה של התעשייה האווירית, לראשונה, בסלון האווירי בדובאי בשבוע שעבר מהווה אירוע היסטורי הממחיש את עוצמתה של החברה ואת הפוטנציאל האדיר שטומן בחובו שיתוף הפעולה עם מדינות המפרץ. במסגרת התערוכה חתמה התעשייה האווירית על שורה של הסכמים ועסקאות עם חברות תעופה וביטחון מובילות באזור ".

כוכבית עד סוף שנה 
עם זאת, ראוי לשים לב למספר נקודות בדו״ח הרבעוני שהסתיים בספטמבר. הרווח התפעולי של החטיבות הצבאיות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-65 מיליון דולר בהשוואה לכ-73 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. כלומר, יש קיטון ברווח של אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של החברה. ייתכן ומדובר בעיוות נקודתי לרבעון. צריך לחכות לסוף שנה. בעקבות זאת גם יש ירידה ברווח הנקי מ-56 מיליון דולר בהשוואה לכ-70 מיליון דולר. 

נקודה נוספת קשורה לצבר הזמנות. צבר ההזמנות בחברה נכון ל-30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ-12.1 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-12.6 מיליארד דולר בסוף שנת 2020. כלומר, ישנו פער של חצי מיליארדי דולרים שהחברה צריכה להשלים עד סוף דצמבר הקרוב בשביל לסיים עם צבר הזמנות כמו שנה שעברה. 

נקודה שלישית היא קיטון בהכנסות של אלתא. מנוע הכנסות עיקרי של תעשייה אווירית יחד עם חטיבת מערכות טילים וחלל. היקף המכירות של אלתא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם בכ-1097 מיליון דולר, לעומת כ-1123 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

קיטון של כ-26 מיליון דולר, הנובע ברובו מקיטון במכירות בענף מערכות מוטסות ובענף מערכות יבשה, וקוזז בחלקו על ידי גידול במכירות בענף מערכות הגנה אווירית וים ובענף מערכות מודיעין, תקשוב ול"א. היקף המכירות של חטיבת אלתא ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-330 מיליון דולר, לעומת כ-371 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-41 מיליון דולר. 

פיזור גיאוגרפי
כמעט 40 אחוזים ממכירות החברה מגיעות מאסיה, לא כולל ישראל. עוד 20 אחוזים מגיעים מצפון אמריקה (בעיקר מחטיבת תעופה אזרחית). השוק השלישי הוא אירופה עם כ-13 אחוזים. 

בשיחה שערכתי עם בועז לוי, מנכ״ל החברה, בעקבות הדו״חות, הוא מונה מספר אתגרים ל-2022. ראשון, הפעילות בארה״ב. לאחרונה מינה לוי סמנכ״ל ייעודי לנושא, במטרה לשפר את פעילות חברות הבנות בצפון אמריקה וכן על מנת להרחיב את ההכנסות ממכירות לשוק האמריקאי. 

אתגר נוסף הוא שוק מדינות המפרץ. לאחרונה חתמה החברה על מספר הסכמי שיתוף פעולה באמירויות. כרגע הצפי הוא ששיתופי פעולה אלו יניבו לחברה הכנסות בעתיד. השוק האירופאי גם מהווה אתגר. החברה סגרה לאחרונה עסקה באסטוניה ופתחה משרד בלונדון, עם כוונה להרחיב את ההכנסות מהשוק האירופאי. 

הודו גם מהווה אתגר לעתיד למרות פעילות ענפה של החברה בשנים האחרונות בשוק המקומי. ההודים רוצים יישום מקומי של טכנולוגיה וזה מחייב את החברה להשקיע יותר בקשרים עם ספקים מקומיים. 

נתונים פיננסיים 
רווח נקי: עלייה של 17% בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-131 מיליון דולר בהשוואה לכ-112 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – שמשמעותה: התקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה. עלייה ברווח הנקי לכ-31 מיליון דולר ברבעון השלישי בהשוואה לכ-30 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

EBITDA: צמיחה של 16% ב-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-361 מיליון דולר בהשוואה לכ-311 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 צמח בכ-24% לכ-109 מיליון דולר (כ-10.5% מהמכירות) בהשוואה לכ-88 מיליון דולר (כ-8.7% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי: צמיחה ברווח התפעולי של כ-17% בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-190 מיליון דולר (כ-5.9% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-163 מיליון דולר (כ-5.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. גידול ברווח התפעולי ברבעון השלישי לכ-52 מיליון דולר (כ-5% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-36 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-3.6% מהמכירות).

רווח גולמי: גידול ברווח הגולמי של 7.5% בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-500 מיליון דולר (כ-15.6% מהמכירות) לעומת כ-465 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-15.1% מהמכירות). גידול של כ-13% ברווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 לכ-149 מיליון דולר (כ-14.3% מהמכירות) לעומת כ-132 מיליון דולר (כ-13.1% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות: עלייה של 3.9% בהיקף המכירות לכ-3,205 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בהשוואה לכ-3,084 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – זהו היקף המכירות בתקופה הגבוה ביותר בתולדות החברה. העלייה במכירות נובעת בעיקרה מגידול במכירות של חטיבת מערכות טילים וחלל וחטיבת כלי טייס צבאיים שקוזז בחלקו מירידה במכירות בחטיבת אלתא. גידול במכירות החברה ברבעון השלישי של 2021 לכ-1,041 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,006 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מחקר ופיתוח: גידול בהוצאות המחקר והפיתוח העצמי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-127 מיליון דולר לעומת כ-117 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח העצמי ברבעון השלישי עמדו על כ-42 מיליון דולר לעומת כ-46 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הדו״ח המלא.

אולי יעניין אותך גם