לידיעת המשרד להגנת הסביבה: פורסמה מהדורה חדשה ומשופרת להנחיות הבינלאומיות לבטיחות של פריטים נפיצים

תוך כחודש, עד סוף חודש יוני הקרוב, המשרד להגנת הסביבה אמור לאמץ באופן רשמי את מערכת IATG במדינת ישראל

 bigstock

לאחר עיכובים רבים, ועדת המומחים של האו"ם, פירסמה לאחרונה את המהדורה החדשה של ההוראות לבטיחות נפיצים (IATG), שרבים ברחבי העולם המתינו לה בכיליון עיניים. מערכת IATG הינה מערכת הנחיות הבטיחות המובילה בעולם לגבי פריטים נפיצים, והיא משמשת במדינות רבות על מנת לשפר את הבטיחות כדי למנוע תאונות נפיצים טראגיות.

המהדורה החדשה כוללת תיקונים, עדכונים ושיפורים רבים מאוד, המבוססים על מידע שהצטבר בעולם, על ניתוח תאונות ותקריות שונות ועל יעוץ של טובי המומחים בעולם. המשרד להגנת הסביבה, שהינו המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים בישראל, כבר עמד על כך שמצב אסדרת הבטיחות לגבי נפיצים בישראל הינו גרוע מאוד ומצריך שיפור דחוף. לאחר בדיקה מעמיקה החליט לבחור במערכת IATG כהוראות מנחות שיש לפעול לפיהן בישראל.

בעקבות דיונים בין-משרדיים שנערכו לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, המשרד להגנת הסביבה הגיש דו"ח למטה לביטחון לאומי ובו נקבעו מפורשות המטלות הבאות. "אימוץ מדריך ה- IATG ככלי מקצועי לקביעת הרגולציה הישראלית בכללותה". יבוצע על ידי: המשרד להגנת הסביבה, כמנחה הלאומי לחומרים מסוכנים. מועד סיום: חציון שנת 2021.

"תיקוני חקיקה, עדכון מדיניות ועדכון תנאים ברישיונות והיתרים". יבוצע על ידי: כל רגולטור בהתאם לסמכויותיו. מועד סיום: לאור חשיבות הנושא הומלץ לקבוע יעד לפרסום לציבור של טיוטות חקיקה עד סוף 2021. אם כן, תוך כחודש, עד סוף חודש יוני הקרוב, המשרד להגנת הסביבה אמור לאמץ באופן רשמי את מערכת IATG במדינת ישראל. 

העובדה שכעת פורסמה המהדורה החדשה של IATG ודאי אמורה לשמח במיוחד את מומחי הנפיצים של מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד העבודה. עליהם מוטלת המשימה הכבדה ביותר בנושא זה - לעדכן את תקנות חומרי הנפץ ולהתאימן למערכת IATG, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

יש לציין כי עיקר נטל השמירה על הבטיחות של עובדים המצויים בקרבת חומרים ופריטים נפיצים מוטל על משרד העבודה, ועל כן חובתו של מינהל הבטיחות והגיהות התעסוקתית במשרד העבודה, להבטיח אסדרה נאותה של הנושא.

אני סבור שעד כה הם התרשלו, הפגינו חוסר מעש ונכשלו בכך לחלוטין. כעת עומדת בפניהם הזדמנות לתקן את הטעון תיקון. על מנת לשפר את מצב הבטיחות, על מנת למנוע תאונות, ועל מנת להגן על עצמם, מבחינה משפטית, אם חלילה תתרחש תאונת נפיצים שתגרום לנפגעים.

תרגום לעברית של הפרקים השונים במדריך IATG, כפי שמצופה שיעשה על ידי משרד העבודה, מצריך עבודה רבה מאוד. כעת אנשי משרד העבודה יוכלו לתרגם מייד את המהדורה החדשה והמעודכנת, ולא יאלצו לתרגם מהדורה שהייתה מוחלפת תוך זמן קצר במהדורה חדשה, והייתה מחייבת עבודת תרגום נוספת לצורך עדכון. גם על גורמים נוספים במערכת הביטחון ובמגזר האזרחי, תוטל האחריות לבצע את השינויים הנדרשים, כל אחד בתחומו.

יש לקוות שתוך שבועות בודדים המשרד להגנת הסביבה יודיע רשמית על צירוף ישראל למדינות הפועלות על פי הגירסה המעודכנת של IATG. ושעד חצי שנה מהיום, כל משרדי הממשלה והארגונים הממלכתיים הנוגעים בדבר, יעמדו במשימה וישלימו טיוטות חקיקה מעודכנות שבהן ישולבו כל פרקי מדריך IATG. בכך יודבק פער של עשרות שנים, ומדינת ישראל תעמוד בחזית הידע והטכנולוגיה בנושא בטיחות נפיצים, כיאה ליצרנית מובילה של מערכות חימוש מתקדמות. 

המחבר הוא מהנדס יועץ בתחום החומרים המסוכנים, חבר ענף בטיחות נפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות, מחבר ומתרגם ספרים ובהם "מדריך תגובות חירום בתקריות חומרים מסוכנים".

אולי יעניין אותך גם

מאת Oyoyoy - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26723974

דעה | נמל תעופה בינלאומי ברמת דוד עדיף על אחד בחיפה 

בנוסף לדעת רת״א ורש״ת, גם סקר שבוצע על ידי חברה ספרדית תומך במסקנה אחת - עדיף נמל תעופה בינלאומי ברמת דוד על פני אחד בחיפה. מקבלי ההחלטות יתייחסו לדרג המקצועי?