תזכיר חוק האזיק האלקטרוני: משרד הבריאות רוצה לרגל אחרי עשרות אלפי ישראלים

משרד הבריאות עוקף את הכנסת באמצעות החקיקה המוצעת ומאפשר לעצמו להפעיל את החוק, ללא אישור הכנסת, למשך 52 ימים ברציפות. לאחר מכן, נדרש אישור ועדת חוקה

תזכיר החוק לאזיק האלקטרוני פורסם ברשומות, והוא מציב את מקור הסמכות ליוזמה של משרד הבריאות לפקח על חוזרים מחו״ל באמצעות אזיק אלקטרוני כחלופה לבידוד במלונית. על פי התזכיר, הצפי הוא ל2500 איש ביום. אם הבידוד הוא 14 ימים, אזי, הגידור של כמות האזיקים המירבית אחריהם ניתן יהיה לעקוב היא 35,000. 

אם חששתם ממעקב שב״כ, כדאי שתחששו יותר מהשיטות של משרד הבריאות שהפך בחסות ״פקודת בריאות העם״ - למשרד הריגול. על פי תזכיר החוק, אזרח שלא ירצה ללכת למלונית, יקח על עצמו, בהסכמתו, את אמצעי הריגול שיכלול יכולות איכון. חברה חיצונית שתבחר על ידי משרד הבריאות תבצע בפועל את תפעול האזיקים, כאשר התראות ידווחו למשטרה ולמשרד הבריאות. נתוני המעקב ישמרו לכל היותר עד 30 יום במשטרה. 

לפי החוק, הממשלה תוכל להכריז על תוקפו לכל היותר לתקופה של 52 ימים. ועדת החוקה של הכנסת תוכל להאריך תקופה זו לתקופות נוספות, כל אחת באורך של 36 ימים. על מנת להפעיל את האיזוק האלקטרוני, הכנסת צריכה לאשר מצב חירום. לפני ימים אחדים, הכנסת האריכה את תקופת החירום לעוד 60 ימים. 

״בהתאם לנתונים שבידי משרד הבריאות, רוב החוזרים החייבים בבידוד אינם מקפידים על קיום חובה זו. מנתונים לא מזוהים של טלפונים סלולריים של חוזרים מחו"ל ניתן ללמוד כי שיעור המצייתים לעשרה ימי בידוד ירד מכ-40% בשבוע השלישי של ינואר לכ-20% בשבוע הראשון של פברואר (מנתונים סלולריים לא מזוהים לא ניתן לדעת אם החוזר הינו מחלים או מחוסן״, כותבים בתזכיר. 

״על פי נתוני מכלול תעופה, בחודש פברואר היו המחלימים והמחוסנים רק כ- 16% מהחוזרים).  לכן נקבעה חובת שהיה במלונית לחוזרים, אך למרות זאת, בשל מגבלות משפטיות, רפואיות, אישיות והומניטריות, לא כל החוזרים שהו במלוניות. [...] בתקופה האחרונה, בדיקות קורונה בכניסה לישראל בנתב"ג מגלות כי כ-50% מסך החוזרים נמצאים מאומתים עם שובם מחו"ל. 

״[...] החל מיום 1.1.2021 בוצע "פיילוט" בנושא זה. במועד זה קיימת הכרזה לפי סעיף 22ג לחוק סמכויות מיוחדות, המחייבת בבידוד במלונית. ל-100 מתוך הנכנסים לישראל בשתי טיסות שונות, המחוייבים בבידוד במלונית, הוצעה האפשרות לבצע את הבידוד בבית, יחד עם אמצעי טכנולוגי לפיקוח על הבידוד (ערכה הכוללת צמיד, טלפון ומזהה קירבה), וזאת בהסכמתם החופשית. נרשמה היענות גבוהה מאד: בטיסה אחת היו 78 נוסעים, מתוכם 40 קיבלו את ערכת הפיקוח הטכנולוגי.״ 

רוצים להגיב לתזכיר החוק? יש לכם עד ה7.3.2021

אולי יעניין אותך גם