ממשלת ישראל רוכשת רוחב פס מחלל תקשורת

הרכישה, בסך 26 מליוני דולרים, תספק לממשלה שירותים מהלווינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 7

bigstock

חברת חלל תקשורת, המפעילה את לווייני התקשורת 'עמוס', עדכנה את הבורסה לניירות ערך באשר להסכמים עם ממשלת ישראל להארכת שירותי תקשורת לוויינית שהחברה מספקת לממשלה באמצעות הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 7. היקף ההכנסות מוערך ב-26 מיליון דולר.
ההודעה לבורסה כוללת שלושה סעיפים. שירותים שמקבלת הממשלה באמצעות שלושה משיבים בלוויין עמוס 3 בתחום תדר KU בהיקף הכנסות המוערך ב-13 מיליון דולר לתקופה עד 31 באוגוסט 2024. החברה תספק לממשלה שרותי תקשורת לוויינית באמצעות משיב נוסף בתחום תדר KU בלוויין עמוס 4 לשלוש שנים, בהיקף הכנסות המוערך בתשעה מיליון דולר.

שירותים שמקבלת הממשלה בהתאם להסכמים קיימים באמצעות משיב אחד בלוויין עמוס 7 יוארכו בשנה, בהיקף הכנסות המסתכם בכארבעה מילון דולר במצטבר. 
 

אולי יעניין אותך גם