היועמ"ש לממשלה: לועדת הצוללות של משהב"ט אסור לזמן חשודים בתיק 3000 - רק עדים

היועמ"ש לממשלה, אביחי מנדלבליט, קובע כי ועדת הצוללות של משהב"ט תוכל לשאול רק עדים בתיק 3000, ורק אודות הליכי הרכש. שאלות בהקשר האשמות פליליות - אסורות 

דובר צה"ל

לאחר פרסום החלטתו של ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בדבר הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת הליכי הרכש של ספינות המגן סער 6 והצוללות, פנה שר הביטחון ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה כי יוודא שתחומי הבדיקה של הוועדה אינם מפריעים להתנהלותו התקינה של ההליך הפלילי בפרשת 3000.

בהמשך לכך, התקיים שיח בין לשכת היועץ המשפטי לממשלה וגורמי פרקליטות המדינה העוסקים בתיק לבין הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון, על מנת לקבוע את גדרי עבודתה של ועדת הבדיקה, כך שתוכל להגשים את הצורך החשוב שלשמו הוקמה ע"י שר הביטחון, ובו בזמן עבודתה לא תפגע בהליך הפלילי הצפוי.

למרות שמנדט הוועדה חופף בהיבטים מסוימים לנושאים המצויים בליבת ההליך הפלילי, נעשה מאמץ רב בכדי לאפשר בכל זאת את עבודת הוועדה בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין. לשם כך התקיימו מספר פגישות, לרבות לפני יומיים, ובסיומן קבע היועץ המשפטי לממשלה את אמות המידה לעבודת הוועדה על מנת לאפשר לחברים שיתמנו לבצע את מלאכתם תוך מניעת פגיעה בהליך הפלילי.

אולי יעניין אותך גם