ח.מר: עסקת סייבר באפריקה

הסכם הרחבה בסך כ-23 מיליון אירו לפרויקט מודיעין והגנת סייבר במערב אפריקה

צילום: ח.מר

החברה מתכבדת להודיע, כי חברת בת בבעלות ושליטה מלאה התקשרה בהסכם בסך של כ- 23 מיליוני אירו לביצוע פרויקטים בתחום בטחון המולדת, המודיעין והגנת סייבר במדינה במערב  אפריקה. שיעור הרווחיות הצפוי הינו השיעור המקובל בפרויקטים דומים של החברה וחברת הבת.

"יובהר, כי ביצוע חלק מהתכולות בהסכם, כפוף לאישור אפ"י, וכי ההתקשרות מותנית בהשלמת הסכם מימון (כולל קבלת שטרי חוב). השלמת הפרויקט צפויה בתוך כשנה וחצי ממועד קבלת שני שטרי החוב הראשונים במסגרת הסכם המימון", נכתב בהודעה לבורסה. 

אולי יעניין אותך גם