ועדת החקירה בנושא הצוללות מחכה ליועמ"ש 

משרד הביטחון יאלץ לחכות להחלטת היועמ"ש לממשלה כיצד להתקדם על חקירת הליכי הרכש של הצוללות וספינות הטילים

צילום: אריאל חרמוני \ משרד הביטחון

היועץ המשפטי לממשלה הוציא הוראה למשרד הביטחון לחכות עם וועדת החקירה בנושא הצוללות. המטרה - לבדוק שהוועדה אינה פוגעת בהליך הפלילי המתנהל במקביל באותו נושא. 

מלשכת שר הביטחון נמסר בתגובה למכתבו של היועמ"ש: "עבודת הוועדה והתנהלותה ייעשו בכפוף להנחיות מקצועיות של היועץ המשפטי לממשלה כפי שנמסר עם ההודעה על פתיחתה, וזאת מתוך כוונה שלא לפגוע בתקינות ההליך הפלילי. נפעל בכדי שהוועדה תחל את פעילותה ללא דיחוי, מיד לאחר שיתקבלו הנחיות היועמ״ש."

אולי יעניין אותך גם