משרד התקשורת מקדם פריסת גלים מילימטריים עצמאית ברשויות ויישובים 

משרד התקשורת מקדם תחרות בפריסת תשתיות תקשורת מהירות ביישובי ספר. המדיניות תתיר ליישובים קטנים לפרוס בעצמם תשתיות

bigstock

שר התקשורת אינו מחכה לחקיקה שתסדיר את רפורמת התחרות בתחום תשתיות התקשורת, זו המבוססת על רישוי קל, ומוציא מדיניות חדשה המתירה רישיון מיוחד, חלופה לרישיון אחוד. מדובר במדיניות חדשה שתגשר על הפערים בין פריפריה למרכז ותאפשר ליישובים קטנים ומרוחקים להתחבר לתשתיות אינטרנט אולטרה מהיר. 

השינוי במדיניות יוביל להסרת חסמים ומאפשר לשחקנים קטנים (לוקאלים) להכנס לשוק התקשורת ולהציע את שירותיהם בפרישת תשתית אינטרנט אולטרה מהיר. המהלך יאפשר פרישה באופן מיידי של תשתיות אינטרנט בפס רחב בכל יישוב קטן שירצה בכך, ללא צורך להמתין לפרישה של  החברות הגדולות. בכך תתאפשר חדירה קלה לשוק לשחקנים חדשים קטנים ולתושבים במקומות מרוחקים יווצרו יותר אפשרויות, דבר שצפוי להביא שיפור ברמת השירות וברמת המחיר. 

על פי המדיניות, הפריסה תותר ליישובים של עד 8000 בתים פרטיים ו-800 עסקים. היזם שירצה לפרוס יצטרך להציג ערבות של 100,000 ש"ח והון עצמי של מליון ש"ח. המדיניות תקפה לשלוש שנים. בפרק זמן זה, מקווים במשרד שתושלם החקיקה של רפורמת הרישוי הקל, או חקיקה אחרת שתקודם בעתיד על ידי המשרד בהתאם לתוצאות בשטח. בשל ביטול ההפרדה בין תשתית לספק, היזם יוכל להציע חבילת גלישה מלאה לתושבי היישוב. 

״הרפורמה תאפשר לספק לבתים רבים ברחבי הארץ את השירות המתקדם, המהיר והטוב ביותר ובזמן קצר. יישובי הגבולות והמרחב הכפרי יוכלו להנות כבר  עכשיו מאינטרנט אולטרה מהיר ולא להאלץ להמתין עשור. לאורך שנים שוק תשתיות התקשורת רוכז על ידי מפעילות גדולות, המהלך שנכנס לתוקפו היום יכניס תחרות בריאה ויאפשר כניסת שחקנים חדשים לתחום",אמר שר התקשורת, חה"כ יועז הנדל. "בימים אלה בהם גוברת ההבנה והכרה בחשיבותן של תשתיות התקשורת, עלינו לפעול ביצירתיות וגמישות להסרת חסמים באופן שיאפשר להאיץ פרישת תשתיות אינטרנט מהיר בכל נקודה בארץ".

מדברי מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן חורין: "המדיניות החדשה אותה הוביל המשרד, תביא את בשורת האינטרנט האולטרה מהיר לכל מקום בארץ מוקדם מהצפוי. המהלך מאפשר הזדמנות אמיתית לגשר על זמן ומרחב. באופן שישובים מרוחקים עם כדאיות כלכלית נמוכה שלא נמצאים בסדר עדיפויות גבוה בתוכנית הפרישה של החברות הגדולות, יוכלו לנצל את המהלך, ולחבור לספקי שירות לוקאלים ולפרוש תשתית אינטרנט מהיר, בכל מקום בארץ ולהנות מהצמיחה ומהפירות הכלכליים והחברתיים שטכנולוגיה זו מאפשרת תוך זמן קצר".

אולי יעניין אותך גם