מתווה פריסת הסיבים ביו"ש טרם גובש 

בעוד בישראל מתווה הסיבים קובע פריסה כמעט מלאה של השטח במהלך חמש שנים, ביו"ש, אין מתווה סיבים ברור. משרד התקשורת: "מתווה הסיבים ייושם ביו"ש כמו בשאר חלקי הארץ"

בעוד משרד התקשורת יחד עם האוצר פועלים במרץ לקדם את פריסת הסיבים האופטיים בתחומי מדינת ישראל, מעבר לקו הירוק, ביו"ש, מתגוררים כ-90 אלף בתי אב (כ-450,000 תושבים), שיצטרכו להמתין. מתווה הסיבים בכל הקשור ליו"ש טרם ברור. 

נכון הוא שבתכנית הכלכלית שפרסם האוצר ואושרה בממשלה השבוע, ישנו פרק על מתווה הסיבים ובו סעיף 10 המגדיר את הפריסה ביו"ש, אבל בצה"ל (מתפ"ש) ובמשרד טרם גובש המתווה בפועל לאזור זה. בהפשטה, המתווה בנוי על כך שבזק בוחרת איפה לפרוס, ואיפה שלא, תהיה קרן במימון חברות התקשורת שתסבסד חלק מהפריסה באזורים אלו. 

יו"ש, בחלקים הפריפריאלים שלו (מחוץ לגושי התיישבות), דומה ליישובי פריפריה בישראל. כלומר, יישובים קטנים, עם כדאיות כלכלית נמוכה לפרוס אליהם סיבים. היות ובמתווה הסיבים אין חובת פריסה ארצית לרשתות אולטרא רחבות פס, חברות התקשורת לא חייבות בחוק להגיע ליישובים אלו. בשביל זה יש קרן שתממן חלק מהפריסה. 

בישראל, כלל השטח מחולק ל3000 אזורים סטטיסטיים, מהם בזק לבחור. ביו"ש טרם ברור איך יחלקו את השטח. בעלויות האבטחה של הצוותים הטכניים שיפרסו בפועל את הסיבים תשא המדינה באמצעות צה"ל, כך שאין תוספת עלות מיוחדת בהקשר זה למפעילי התקשורת. 

לסיכום, אם אתם גרים ביו"ש, תתחילו ללחוץ על ראשי הרשויות והממשלה שיקדמו את פריסת הסיבים. בישראל, בזק מחוייבת לפרוס את כלל האזורים שתבחר במהלך חמש שנים. ביו"ש? השאלה תשאר פתוחה. 

תגובת משרד התקשורת
"מתווה הסיבים גובש על מנת להבטיח נגישות לתשתית מתקדמת אחת של כל משק בית בישראל, כולל באזור יהודה ושומרון, לצד תחרות על מחיר ומגוון שירותים על בסיס אותה תשתית. ואולם באיו"ש, הסמכות לפיקוח על אספקת שירותי תקשורת מוטלת על המפקד הצבאי, אשר מטעמו פועל קצין מטה ייעודי לתחום התקשורת.

"על מנת להבטיח את יישום המתווה המפורט בהחלטה גם בשטחי איו"ש, הסעיף האמור מטיל על שר הביטחון להורות למפקד הצבאי להטמיע, בשינויים המחויבים, את יישומה לגבי תשתית התקשורת ביהודה ושומרון, לרבות כל הוראה רלבנטית נוספת.למען הסר ספק, קופת התמרוץ תפעל להשלמת פריסת התשתית גם באזורי התמרוץ באיו"ש."

אולי יעניין אותך גם