שוק הסלולר בישראל מגלגל כשבעה מיליארדי ש"ח בשנה

דו"ח של משרד התקשורת לשנת 2019 חושף את היקף שוק התקשורת. הכנסות שוק התקשורת בשנת 2019 קטנו בכ-9.4 אחוזים להיקף של כ-17 מיליארדי ש"ח 

bigstock

משרד התקשורת מפרסם היום (ב׳) את דו"ח סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2019. מהדו"ח ניתן לזהות את המשך המגמה של העמקת התחרות בשוק התקשורת אשר מביאה לעלייה בצריכת השירותים לצד גידול משמעותי באיכותם ובמקביל ירידת מחירים לצרכן. 

יחד עם התחרות הגוברת, הגידול במספר משקי הבית הנהנים מנגישות לשירות המבוסס סיבים אופטיים משפיעה באופן משמעותי על הכנסות החברות, ובד בבד מעלה את רמת שירותי התקשורת בישראל, מגמה שצפויה להתעצם בשנים הקרובות, וזאת במקביל להתפתחויות הצפויות כתוצאה מפרישת תשתיות הדור החמישי ברחבי המדינה.

עיקרי הדו"ח

ירידה של כ-5% בהכנסות שוק התקשורת ב-2019, שמרביתה מיוחסת להרחבת התחרות. שיעור הנגישות לשירות המבוסס על סיבים אופטיים יותר מהכפיל את עצמו ב-2019, מ-12% ממשקי הבית בסוף 2018 ל-25% בסוף 2019. הירידה המשמעותית ביותר בהכנסות הייתה בשוק הסלולר, כתוצאה מהתחרות הגוברת שמביאה לירידה עקבית ומתמשכת במחירי השירותים לצרכן.

המשך מגמת עלייה בצריכת שירותי תקשורת לצד גידול באיכות מרבית השירותים. הרחבת התחרות מביאה לכך שהאצת צריכת השירותים מלווה לרוב גם בירידות מחירים לצרכן. לעומת הירידה בהכנסות מתקשורת בינלאומית ומתחום ה-ISP, חלה עלייה בהכנסות מתשתית האינטרנט הנייחת, זאת כחלק ממגמת השימוש בה כבסיס לאספקת יתר שירותי התקשורת. מגמה זו צפויה להימשך גם בשנים הבאות

תחום הסלולר

ההכנסות בתחום זה קטנו ב-5.8% ב-2019, בעיקר כתוצאה מהתגברות התחרות בתחום, והסתכמו בירידה של מעל חצי מיליארד ש"ח. בשנת 2019 נצפו שיעורי נטישה של כ-36% בשוק הסלולר. בשנים האחרונות שיעורי הנטישה הממוצעים בשוק זה גדלו משמעותית, מטווח של 15%-19% בשנים 2010-2006, לטווח של 35%-40% בשנים 2019-2015, באופן שמעיד על רמת התחרות הגבוהה בו.  גם בהשוואה לנעשה ביתר מדינות העולם, ישראל מאופיינת בשיעורי נטישה גבוהים במיוחד.

תחום תשתיות האינטרנט והשירותים הנלווים

שיעור הנגישות לשירות המבוסס על סיבים יותר מהכפיל את עצמו ב-2019, מ-12% ממשקי הבית בסוף 2018 ל-25% בסוף 2019. עליה של כ-40% במהירות ההורדה המשווקת הממוצעת לעומת שנת 2018. מהירות ההעלאה המשווקת הממוצעת יותר מהכפילה את עצמה במהלך 2019, בעיקר בעקבות התחברות מנויים לתשתית הסיבים.

המחיר הממוצע למגה משווק ירד בכ-20%. עלייה בהכנסות בתחום זה בין היתר כתוצאה מהמעבר לסיבים, המגדיל את ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי של החברות מתשתית האינטרנט, שכעת משווקת במהירויות גבוהות משמעותית מבעבר. זוהי הקטגוריה היחידה בה נרשמה עלייה בהכנסות במהלך שנת 2019 בשוק התקשורת.

תחום הטלוויזיה הרב-ערוצית

ההכנסות בתחום זה קטנו ב-4.3% ב-2019, כתוצאה מהתחזקות התחרות בעקבות הרחבת הפעילות של שחקנים חדשים, שנכנסו בעיקר באמצעות שידורים מבוססי אינטרנט בפס רחב.

תחומים נוספים

ההכנסות במגזר הגישה לאינטרנט (ISP) קטנו ב-16% ב-2019. במגזר התקשורת הבינלאומית ההכנסות קטנו ב-24% ב-2019. המשך מגמה משנים קודמות כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית והמעבר לשימוש באפליקציות חינמיות למטרה זו. ההכנסות ממגזר הטלפוניה הנייחת קטנו ב-11% ב-2019, המשך מגמה משנים קודמות. 

לדו"ח המלא.