משרד הביטחון ימשיך לנהל את הרכש הקשור לצרכי מגיפת הקורונה

התקנות קובעות כי בביצוע רכש על-ידי משרד הביטחון, לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה, יחולו תקנות מערכת הביטחון ולא תקנות חובת המכרזים

קרדיט: דוברות הכנסת, עדינה ולמן

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה את תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התש"ף – 2020. התקנות מאפשרות למשרד הבריאות להיעזר במשרד הביטחון לביצוע רכש שנדרש להתמודדות עם הקורונה.

התקנות קובעות כי בביצוע רכש על-ידי משרד הביטחון, לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה, יחולו תקנות מערכת הביטחון ולא תקנות חובת המכרזים (החלות על משרד הבריאות). לדרישת הוועדה, הרכב ועדת המכרזים וועדת הפטור הרלבנטיות ישונה כך שבנוסף לנציג ציבור ישתתף בכל אחת מהן נציג משרד הבריאות שייבחר על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות.

כל זאת בכפוף לכך שהחשב הכללי או מי שמינה לצורך כך, יאשר כי לא ניתן לבצע את הרכש בדחיפות הנדרשת, בהתאם לתקנות חובת המכרזים. הממשלה ביקשה לקבוע את התקנות עד ל-31.12.21, בטענה שהרכש הוא צופה פני עתיד, אך נענתה לדרישת היו"ר ח"כ יעקב אשר כי ניתן יהיה להשתמש בתקנות עד שלושה חודשים מתום ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.