תזכיר חוק להפחתת הנטל הרגולטורי בשוק התקשורת

"הגדרות בחוק התקשורת הקיים הן הגדרות שנכתבו בשנות ה- 80 ואינן מתאימות לעת הזו", אומרים במשרד התקשורת

תזכיר חוק להפחתת הנטל הרגולטורי בשוק התקשורת

צילום: עדינה ולדמן \ דוברות הכנסת

משרד התקשורת מפרסם תזכיר חוק חדש, המעדכן את הגדרות מתן שירותי תקשורת ואת מתכונת אסדרת השירותים. לאחר שייכנס לתוקף, יופחת נטל הרגולציה הממשלתית ומאידך ימוקדו המשאבים הנחוצים לנושאים הדחופים שעל סדר היום.

״לצערי אנחנו מצויים בכאוס פוליטי שפוגע בכל המשרדים הממשלתיים. למרות זאת אני מתכוון לממש את כל התהליכים עליהם אני עובד וכמה שיותר מהר", אומר שר התקשורת, חה״כ יועז הנדל. "מהפכת הרישוי מביאה בשורה של הפחתת רגולציה וצמצום בירוקרטיה. כך למשל, כשחברה רוצה לספק שירות של משיבון קולי, היא נדרשת להגיע למשרד תקשורת ולהוציא רישיון בתהליך בירוקרטי סבוך וארוך. אנחנו מתקנים עכשיו את התהליך הזה. איפה שאין צורך ממשי קריטי, נשחרר את השוק לעבוד, והאזרח יקבל שירות טוב יותר ומהיר יותר."

הגדרות בחוק התקשורת הקיים הן הגדרות שנכתבו בשנות ה- 80 ואינן מתאימות לעת הזו, שכן העולם הפך להיות יותר טכנולוגי- מחשוב ענן, אפליקציות, גישה מרחוק ודיגיטציה כללית. עקב כך, פעילות המשרד על פי חובת האסדרה הקיימת כיום היא מסורבלת ויוצרת נטל רגולטורי משמעותי על השחקנים, מעבר לנדרש.

כיום מתכונת הרישוי הינה מורכבת ומצריכה הגשת פניות ובקשות שבחינתן סבוכה, ממושכת והתהליך לקבלת רישיון וההוראות ברישיון יוצרים, כאמור, נטל שהוא מעבר לנדרש ויוצרת חסמי כניסה לשחקנים חדשים ועוצרת את התרחבות בשוק.

על פי תזכיר החוק: "מוצע כי דרך המלך לאסדרת מתן שירותי תקשורת בישראל תהיה באמצעות היתר כללי (general authorization). היתר כללי הוא מסמך פומבי, הקובע מראש תנאים ברורים ומפורטים, החלים באופן זהה על כל נותני השירות. הוא מאפשר לכל גורם המעוניין לתת שירות בזק, לדעת מראש מהם התנאים לפעילותו, ולהתחיל לפעול מבלי לבקש ומבלי לקבל רישיון.

"בצד זאת, האסדרה תמוקד באמצעות צמצום ההגדרה של "שירות בזק" ו-"מתקן בזק" הכפופים לאסדרה, ובהתאמה צמצום מספר השירותים הנתונים לאסדרה. פועלו המיידי של תיקון כזה הוא צמצום של מספר בעלי הרישיון מלמעלה מ-150 לכ-30."

אולי יעניין אותך גם