אתר החקיקה הממשלתי עלה לאוויר

משרד המשפטים יוצא במהלך לשיתוף הציבור בהליכי החקיקה של מדינת ישראל. כל סוגי המסמכים הממשלתיים יהיו מרוכזים באתר מרכזי

אתר החקיקה הממשלתי, צילום מסך

בתום פיילוט שהתקיים לאחרונה, עלה לאוויר אתר החקיקה הממשלתי. האתר משמש את משרדי הממשלה להפצת תזכירי חוק, טיוטות חקיקת משנה, ולראשונה גם טיוטות מבחני תמיכה וטיוטות נהלים והנחיות להערות הציבור, טרם קידומם בשלבים הבאים בהליך החקיקה או ההתקנה. זאת, במטרה להרחיב את היקף וסוגי המסמכים הממשלתיים המופצים להערות הציבור בטרם גיבושם באופן סופי, ולרכזם במקום אחד.

בהתאם לתקנון הממשלה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, והחלטות ממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות, משרדי הממשלה נדרשים להפיץ טיוטות של מסמכי חקיקה ורגולציה להערות הציבור, טרם קידומם לכדי הצעת חוק או הסדר סופי. עד היום הופצו מסמכים אלו במספר ערוצים במקביל, בין היתר באמצעות אתר "קשרי ממשל" ובאמצעות אתרי המשרדים השונים. מעתה, אתר החקיקה הממשלתי ישמש כפלטפורמה העיקרית להפצת מסמכים ממשלתיים מסוגים אלו להערות הציבור. האתר הוקם כחלק מפרויקט הדיגיטציה של הליך החקיקה הממשלתי, פרויקט משותף למשרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית והכנסת, שמטרתו ליצור פלטפורמה אחודה לניהול תהליך החקיקה הממשלתי עבור משרדי הממשלה והציבור הרחב.

במטרה לקדם שקיפות ושיתוף, האתר מאפשר לאזרחים לפרסם את הערותיהם באופן פומבי, ולצפות בהערותיהם של אזרחים וארגונים נוספים. לכל פרסום מוקדש דף ייעודי המכיל את עיקרי הפרסום בשפה ברורה, את הערות הציבור שהתקבלו לגביו, ומידע רלוונטי נוסף. כמו כן, ניתו להירשם לקבלת התראות על פרסומים חדשים באופן ממוקד על פי העדפות מתקדמות, ובחיתוך לפי משרד, נושא, סוג מסמך, חקיקה קשורה וכיו"ב

מאז עליית האתר לאוויר הופצו על ידי משרדי הממשלה כ-230 מסמכים להערות הציבור. באתר הקודם התקבלו לכל היותר עשרות או מאות בודדות של הערות לתזכיר, וגם זאת רק במקרים חריגים, ואילו מאז עלייתו לאוויר של הנוכחי הופצו תשעה דברי חקיקה שזכו למעל 1,000 הערות ושני תזכירי חוק שהתקבלו עבורם מעל 10,000 הערות. מספר המשתמשים שנרשמו לאתר לשם העברת הערה על מסמך שהופץ להערות הציבור עומד על כ-40,000 משתמשים

הד ציבורי רחב במיוחד עוררו טיוטת התקנות בעניין טכנולוגיית G5, ותזכירי חוק וטיוטות תקנות הקשורות להתמודדות עם נגיף הקורונה. משרדי הממשלה עצמן יכולים להגיב על גבי האתר להערות הציבור שהועברו אליהם. בעתיד, ניתן יהיה לראות דרך האתר (וגם לקבל התראות פוש) את ההתקדמות של דברי חקיקה שונים בשלבי החקיקה.

 

אולי יעניין אותך גם