קבוצת אירודרום זכתה במכרז הכטב"מ של נתיבי איילון

facebook.com/756738824411762

"החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 7 ביוני 2020 קיבלה הודעה בדבר זכייתה במכרז מסגרת של חברת נתיבי איילון לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים , כך שהיא תיכלל ברשימת ספקי המסגרת באמצעות כטב"מים של חברת נתיבי איילון", נכתב בהודעה לבורסה.

"בהמשך לזכייה כאמור, החברה תתקשר עם נתיבי איילון בהסכם מסגרת לתקופה של שנתיים. לנתיבי איילון אופציה, על פי שיקול דעתה, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות התקשרות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת. נתיבי איילון רשאית לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 45 יום. היקף השירותים שיינתנו יהא תלוי בפניות פרטניות של נתיבי איילון לקבלת הצעות מחיר מספקי המסגרת לשינוע מטענים באמצעות כטב"מים."