המלצות שמירה על פרטיות בעת שימוש ברחפן

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת המלצות בנושא היבטי פרטיות, בין היתר, לאור הפוטנציאל לשימוש גובר ברחפנים בעקבות התפרצות הקורונה

bigstockphoto

הרשות להגנת הפרטיות מציגה את עמדתה בדבר האופן בו יש להתאים את יישום דיני הגנת המידע לעידן שבו מתאפשר ניטור מקיף וחודרני גם מן האוויר. כתיבת מסמך ההמלצות, שמפרסמת כעת הרשות החלה לפני חודשים רבים עוד בטרם פריצת משבר הקורונה. ואולם, לאור השימוש הגובר אשר צפוי ברחפנים בארץ ובעולם לשם פיקוח על קיום הוראות רשויות הבריאות, ויתכן שגם לנוכח שימושים פוטנציאליים נוספים ברחפנים להספקת מצרכים רפואיים וחיוניים אחרים, מקבלות ההמלצות בתקופה זו חשיבות יתירה. 

לשם הגנה על פרטיות הציבור, הרשות מציגה המלצות אלה לשימוש ברחפנים האוגרים מידע אישי, ובין היתר, מידתיות בהפעלת הרחפנים לשם צמצום היקף המידע האישי הנאסף בהתאם למטרה הספציפית של השימוש, קיום תהליך של עיצוב לפרטיות עוד בשלבי הייצור והתכנון של הרחפנים, שקיפות ויידוע הציבור בעת השימוש ברחפן ואבטחת המידע האישי הנאסף באמצעותו. השימוש ברחפנים הפך בשנים האחרונות לנרחב בכל מגזרי החברה והמשק, וכיום משמש למגוון מטרות - ציבוריות, מסחריות ופרטיות. רחפנים, הניתנים לרכישה בקלות ובעלות לא גבוהה יחסית, הפכו לנפוצים בישראל ובעולם. הם אינם כפופים למגבלות פיזיות וגיאוגרפיות, מסוגלים לנטר שטחים גדולים ולצלם מתחמים אינטימיים, אשר אינם נגישים למצלמות קרקעיות.

ברחפנים מוטמעת מערכת שליטה מרחוק המאפשרת קליטה ושידור של אותות דיגיטאליים וחיישנים. אלה מאפשרים לקלוט אינפורמציה מסביבת הרחפן, אותה ניתן לאגור ולשדר למכשיר מרוחק. ברחפן אף נעשה שימוש במצלמות המשלבות יכולות עיבוד וידאו מתקדמות, כגון זיהוי אוטומטי של פנים ושל מאפיינים ביומטריים נוספים, זיהוי לוחיות רישוי ועוד, בצירוף האפשרות לבצע ניתוחי ביג דאטה מתוחכמים, ההופכות את הרחפן לסוג חדש של אמצעי מעקב יעיל וחודרני במיוחד, המסוגל לאסוף מידע רגיש לאורך זמן, בכל שעות היממה ותנאי מזג אוויר, ואף מבעד לקירות ומכשולים.

בשל גודלם הזעיר של הרחפנים והגובה בו הם טסים, הציבור אינו יכול לדעת היכן ומתי הוא מתועד על ידם. בנסיבות אלה, גדל משמעותית פוטנציאל הפגיעה בזכות לפרטיות ולאנונימיות במרחב הציבורי. במטרה להגן על פרטיות הציבור, הרשות להגנת הפרטיות מפרסת מספר המלצות. הרשות מציעה מבחן לעצם ההחלטה על שימוש ברחפן ועמידה בדרישת המידתיות: האם הרחפן מהווה אמצעי מתאים להשגת המטרה המבוקשת? האם אפשר להשיג את המטרה באמצעי שפגיעתו בפרטיות פחותה? האם התועלת מהשגת המטרה עולה על הפגיעה בפרטיות העלולה להיגרם מן השימוש ברחפן?

בטרם מתקבלת החלטה על שימוש ברחפן יש לערוך תסקיר השפעה על פרטיות. מדובר בתהליך מובנה המנתח באופן מקיף ושיטתי את השפעת השימוש בטכנולוגיה על פרטיות, השוקל את מכלול הסיכונים ומציע את הדרך לצמצם אותם למינימום. כאשר מדובר ברשות ציבורית עליה אף לבחון האם מטרת הפעלת הרחפן מצויה בתחום סמכותה, והאם קיימת הוראת חוק מפורשת המסמיכה אותה להפעיל אמצעי מעקב בעל פוטנציאל כה גדול לפגיעה בפרטיות.

הפעלת הרחפן באופן מידתי תצמצם למינימום ההכרחי את היקף המידע האישי הנאסף בהתאם למטרה הספציפית של השימוש. להימנע מהקלטה ושמירה של מידע אם אינן חיוניות. כך למשל, אם מצלמת הרחפן מיועדת רק לשם בקרת עומסי תנועה, אין להקליט את הצילומים ויש להסתפק בצפייה בזמן אמת. להימנע מאיסוף מידע עודף שאיננו נדרש למטרת ההפעלה. לדוגמה, את המצלמה יש להפעיל רק מעל אזורים ובזמנים הרלבנטיים למטרת האיסוף. בנוסף, אין להפעיל את המצלמה בגובה נמוך מדי ויש להתאים את הרזולוציה כך שהצילומים המוקלטים לא יוכלו להביא לזיהוי בני האדם המצולמים אם הזיהוי לא דרוש למטרת ההפעלה. לצמצם צילום ואיסוף מידע אישי מעל מתחמי מגורים ואזורים מיושבים.

להימנע מצילום מעל מתחמים רגישים בשל סוג האוכלוסייה השוהה בהם או אופי המקום (מוסדות לחינוך קטינים או מתקנים רפואיים) אלא בהתקיים חריגים יוצאי דופן המגובים בהסמכה חוקית מספקת. על ארגון המפעיל רחפנים לקבוע נהלים ברורים להפעלתם ולקיים לעובדיו הדרכות על היבטי הפרטיות המיוחדים להם. טשטוש אוטומטי של כל אובייקט מצולם שזוהה כאדם, כלוחית רישוי של רכב, מספר טלפון, חלון של בית מגורים, או סוג דומה של מידע אישי שניתן לקשר לאדם מזוהה. קביעת גובה טיסה מינימלי שרק מעליו תופעל המצלמה המותקנת ברחפן. הגבלת הפעלת המצלמה רק לשטחים הדרושים למימוש מטרת הצילום.  

תכנות החיישנים המותקנים על הרחפן להפסיק לצלם, להימנע מהקלטה או לטשטש צילומים של מתחמים ומבנים מהם שודרו אותות המסמנים את התנגדות מחזיק השטח לצילומו. דרישות בעניין העיצוב לפרטיות רצוי לשלב כתנאים מהותיים בהתקשרויות לרכישת רחפנים, במיוחד במכרזים של רשויות ציבוריות המחויבות בהגנה נרחבת יותר על הזכות לפרטיות. חובת יידוע הציבור והשקיפות חלה גם כשמדובר במצלמה מוטסת, אך כמובן שיש להתאים את אופן ביצועה למאפייני הרחפן והשימוש בו. שלטי אזהרה קרקעיים מאבדים מהרלבנטיות שלהם, ולכן מפעיל הרחפן נדרש למצוא חלופות הולמות ליידוע הציבור. חובת אבטחת המידע על פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) משנת 2018, חלה גם על כל תהליך איסוף והעיבוד של מידע אישי באמצעות רחפן.

עו"ד ניר גרסון, סגן מנהלת מחלקת ייעוץ משפטי ואסדרה: "בשנים האחרונות רחפנים הפכו לטכנולוגיה נפוצה בקרב ארגונים, חברות ועסקים ונעשה בהם שימוש למטרות מגוונות. בהשוואה לסיכוני הפרטיות הגלומים במצלמות קרקעיות, השימוש המתרחב ברחפנים הינו קפיצת מדרגה משמעותית באופן שבו טכנולוגיות המעקב משפיעות על זכויות הציבור ורווחתו ויש בכך כדי ליצור סיכון חדש ומשמעותי יותר לפגיעה בפרטיות. יכולות המעקב והתיעוד של רחפנים את מכלול ההתנהלות האנושית, ללא מגבלות של זמן ומקום, בצירוף נגישותם הגבוהה, שוללת את היכולת שלנו להיטמע במרחב הציבורי ללא מבט חיצוני מפקח.

"ללא אסדרה הולמת, עשויה להיפגע קשות הזכות שלנו לפרטיות ולאנונימיות במרחב הציבורי. ההמלצות שפרסמה הרשות נועדו להבטיח כי הזכות לפרטיות תהיה חלק בלתי נפרד ממכלול השיקולים בעת הפעלת רחפנים ותילקח בחשבון גם בעת שימוש ואיסוף של מידע אישי באמצעותם. למרות שההמלצות אינן מתייחסות לרחפנים לשימוש ביתי, עקרונותיהן עשויים לשמש דוגמה והמלצה להתנהלות ראויה גם בעת שימושים אישיים ברחפנים."

אולי יעניין אותך גם