אחרי עסקת המכירה: אירונאוטיקס משפרת תוצאות

על רקע עסקת המכירה לרפאל ואביחי סוטלרו והפרשיות שעברה, החברה הציגה את הדו"ח הרבעוני שלה. מהנתונים עולה כי ישנו שיפור ניכר בתוצאות הפיננסיות. המנכ"ל עמוס מתן: " לאורך כל הדרך הביעו לקוחותינו אמון רב בחברה"

 

הדומינטור של אירונאוטיקס. צילום: באדיבות החברה

אירונאוטיקס מציגה שיפור ניכר בתוצאות הפיננסיות, אך עדיין אינה עומדת ביחס מספק של רווח תפעולי להוצאות מימון. כך עולה מפרסום הדו"ח הרבעוני של החברה. כמו כן, עולה מהדו"ח כי למרות חקירת המשטרה, החברה קיבלה אישור מחדש לייצא את מל"ט ה-K1 ללקוח אסטרטגי. מדובר בדו"ח הרבעוני הראשון לאחר עסקת המכירה של חברת המל"טים לרפאל ואביחי סטולרו. 

ביטחון בכל מקום: בואו לעקוב אחרינו באינסטגרםבפייסבוק ובטוויטר

"נכון למועד אישור הדו"חות הכספיים, החברה קיבלה את הרישיונות הנדרשים ובהתאם לכך פועלת להשלמת הפרויקטים בגינם הותלה הרישיון .להערכת החברה היא צפויה להשלים ולספק את המוצרים בהתאם להסכם ולהבנות עם הלקוח", נכתב בפרסום.

החברה הציגה הרבעון מכירות בסך של כ-43 מיליוני דולרים, מדובר בגידול של כ-41 אחוזים ביחס לרבעון מקביל. כמו כן, החברה עברה מהפסד תפעולי לרווח תפעולי ביחס לאשתקד. מרבית הגידול במכירות נובע מתחום הכטב"מ. צבר ההזמנות של החברה עומד על 197 מיליוני דולרים.

בהיבט ההתפלגות הגיאוגרפית של ההכנסות מתחום הכטב"מ לתשעת החודשים הראשונים של השנה, מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא אירופה, ואחריה ביחס שווה צפון אמריקה, אסיה וישראל. תרומתה של אפריקה להכנסות החברה זניחה.    

למרות השיפור בפרמטרים פיננסיים, החברה אינה עומדת באמות מידה פיננסיות. "החברה נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות בהתאם לתנאי הסכמי מסגרות האשראי והערבויות עם הבנקים המממנים. נכון למועד הדיווח לא עמדה החברה באמת מידה של יחס רווח תפעולי להוצאות מימון שלא יפחת מ-1.8", נכתב בדיווח. לסיכום, ניכר שיפור בתוצאות הפיננסיות של החברה. עם זאת, מתמודדת החברה עם אי וודאות בשני צירים - החקירה המשטרתית והתביעה הייצוגית שטרם ברור מה יעלה בגורלן.

עמוס מתן, מנכ״ל קבוצת אירונאוטיקס, התייחס לדו"ח ואמר: "אירונאוטיקס מסכמת את תקופת היותה חברה ציבורית עם רבעון מצוין ושיפור ניכר בכל הפרמטרים העסקיים. זהו פרי מאמץ ניכר שבוצע לאורך השנים האחרונות, השקעה רבה במחקר ופיתוח ופריצה לשווקים רבים, באמצעות מוצרינו המצויים בקדמת הטכנולוגיה בכל הסגמנטים שבהם אנו פועלים. לאורך כל הדרך הביעו לקוחותינו אמון רב בחברה, בפיתוחיה ומוצריה ובצוות העובדים המיומן שלנו. הדבר מוכח מדי יום ביומו בכל עסקה עם לקוח חוזר, ובלקוחות חדשים המצטרפים לאור ההצלחות המוכחות״.

אולי יעניין אותך גם