האם המשטרה התקינה מערכות נגד רחפנים במתחמי האירווויזיון? לא ברור

למרות הצהרות המשטרה לא ברור כיצד מיישמים את ההגבלות על פעילות רחפנים באזורים אלו. תעשיות ביטחוניות מובילות עם פתרונות כאלו לא סיפקו מערכות כאלו למשטרה לאירוע

אירועי תרבות המוניים כמו האירווזיון המתקיים בימים אלו בתל אביב גוררים סקרנים המשתמשים ברחפנים. לצד סקרנים שאין מטרתם נזק מכוון, ישנן גם סיכונים לשימוש בכלים כאלו בהיבטי בטיחות (הרחפן יכול לפול מהשמיים), היבטי טרור, פשע, פרטיות וצנעת הפרט. למרות הסיכונים, בישראל כל נושא ההתמודדות עם רחפנים נופל בין רשויות שונות, ואין אחראי אחד. המשטרה היא הגוף האחראי על הסדר הציבורי באופן רשמי והיא זו שגם פרסמה התראה בנושא.

למרות הצהרות המשטרה לא ברור כיצד מיישמים את ההגבלות על פעילות רחפנים באזורים אלו. תעשיות ביטחוניות מובילות עם פתרונות כאלו לא סיפקו פתרונות כאלו למשטרה לאירוע. מכאן, לא ברור האם המשטרה משתמשת באכיפה מונעת באמצעות מערכות טכנולוגיות שמונעות פעילות רחפנים במתחמים מוגדרים, או שמא באכיפה בדיעבד לאחר קרות מקרה.

הודעת המשטרה שפורסמה לציבור היא בנוסח הבא: "לקראת אירועי האירוויזיון, משטרת ישראל מבקשת לחדד כי על פי חוק הטיס, התקנות והכללים שנקבעו, הטסת רחפנים אסורה בהחלט במתחמים בהם מתקיימים אירועי האירוויזיון. משטרת ישראל פועלת בטכנולוגיות סמויות וגלויות על מנת למנוע הטסת רחפנים במתחמים האמורים ובאזורים הסמוכים. הטסת רחפנים באזורים האסורים לטיסה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. הנחייה זו תקפה בין התאריכים 12-19 במאי 2019."

תגובת המשטרה לשאלה באילו מערכות משתמש הארגון

"במהלך שבוע האירוויזיון משטרת ישראל ערוכה למתן מענה מבצעי לאתגרים שבתחום אחריותה ביבשה באוויר ובים. במסגרת זו חל איסור שימוש ברחפנים והמשטרה פועלת לאכוף איסור זה עם האמצעים העומדים לרשותה במטרה לשמור על בטחון הציבור ולאפשר את ההתנהלות התקינה של אירועי האירוויזיון.

"יש להדגיש כי משטרת ישראל פועלת בשיתוף פעולה מקצועי והדוק עם רשות התעופה האווירית. עם רשות שדות התעופה, צה״ל ומשרד הביטחון לטיפול מיטבי בתחום על כל היבטיו ."