דירקטוריון אירונאוטיקס דחה את הצעת רפאל וסטולרו לרכישת מניות החברה

"בהמשך להודעת החברה מיום 9 באוגוסט 2018 ,בדבר ההצעה מאת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ומר אביחי סטולרו לרכוש את מלוא מניות החברה בדרך של מיזוג משולש הופכי לפי שווי חברה כולל (בדילול מלא) של 430 מיליון ש"ח, מבקשת להודיע בזאת, כי דירקטוריון החברה החליט לדחות את ההצעה, בין היתר, לאור סכום התמורה שהוצע במסגרת ההצעה", נכתב בפרסום החברה לבורסה

אולי יעניין אותך גם