הרמטכ"ל

הרמטכ"ל

צילום כריכה: יח"צ

תפקיד הרמטכ"ל הוא "מוסד" ממלכתי בישראל, והמתמנים לו הופכים לדמויות לאומיות. להחלטות הרמטכ"ל, לעצותיו לממשלה ולדימוי שלו בחברה הישראלית יש תפקיד מרכזי בביטחון המדינה. העיון המחקרי המוצע בספר זה הוא יוצא דופן – הוא אינו כולל את כל הרמטכ"לים אלא 15 מהם, ובוחן בתפקודם שישה נושאים עיקריים: תפקיד הרמטכ"ל בהנעת תהליכי שינוי של צה"ל נוכח מצב חדש; היכרות הרמטכ"ל יוצא זרוע היבשה את אופן הפעלת חיל האוויר בתוכניות המלחמה ובמלחמה (ולהיפך - היכרות רמטכ"ל יוצא חיל האוויר את זרוע היבשה); משבר אמון - דינמיקה של איבוד אמון הרמטכ"ל באלוף תוך כדי מלחמה; פיקוד על הצבא במשבר בעקבות מלחמה הנתפסת ככישלון; הובלת שינוי מגמה בבניין הכוח; ויחסי העבודה בין הרמטכ"ל לדרג המדיני בנושאי בניין הכוח 

כל אחד מן הנושאים האלה נדון בספר באמצעות כמה מקרי בוחן. בסיום, מציע הספר ניתוח משולב של תפקיד הרמטכ"ל תוך דיון בתנאים המסייעים להצלחתו

דוגמה הממחישה את מקוריותו של המחקר היא בחינת יחסי העבודה בין רמטכ"ל לדרג מדיני בנושא בניין כוח. מוצגים מתחים בין ידין ובן-גוריון על גודל הצבא (1952); דיין ובן-גוריון על הפעלת השריון לפני מערכת סיני (1956); התנהלות שלושה רמטכ"לים להקמת מפקדת חילות השדה (מפח"ש) – הרמטכ"לים גור ואיתן מתנגדים מול שרי הביטחון וייצמן וארנס ומימוש הנושא על ידי הרמטכ"ל לוי, בידיעה כי הקמת המפח"ש היא תנאי למינויו.

הפשרה שהושגה בין מפקדה של כוחות השדה (מפכ"ש) אצל הרמטכ"לים הקודמים לבין מפקדה לבניין כוח (מפח"ש) שהוקמה בתקופת לוי היא שהבטיחה את הקמת הגוף שהפך בינתיים למפקדה ענקית של זרוע היבשה (מז"י). סיפור הקמת המפח"ש מציג דפוס פעולה דומה של שלושה רמטכ"לים שנדרשו על ידי הדרג המדיני לבצע שינוי שהם לא חפצו בו.

המחבר, תא"ל (מיל´) ד"ר מאיר פינקל, מפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית בין–תחומית באגף המבצעים במטכ"ל, נעזר במקורות ראשוניים רבים שלא כולם נגישים לציבור, ובכך הופך ספרו מקור אמין במיוחד וספר חשוב ללימוד ולשיפור.

***

הרמטכ"ל, מאת מאיר פינקל, הוצאת מערכות-מודן, 2018