מה כוונת איראן בהודעותיה על חידוש פרויקט העשרת האורניום?

בהצהרותיהם המתלהמות של מנהיגי איראן בשבוע האחרון על חידוש פרויקט הצנטריפוגות קיימת מידה רבה של עמימות, אך הן מעידות על תסכול נוכח הצלחותיה של ישראל בזירה הבינלאומית

מה כוונת איראן בהודעותיה על חידוש פרויקט העשרת האורניום?

חמינאי (צילום: AP)

תגובת 'מנהיג' איראן, האייתוללה חמינאי לפרישת ארה"ב מהסכם הגרעין לא התמהמהה זמן רב מדי. בטקס ליום השנה ה-29 לפטירת האייתוללה ח'ומייני הודיע ה'מנהיג' בקוראו מן הכתב כי: "על הארגון האיראני לאנרגיה אטומית (AEOI) לבצע הכנות מהירות במסגרת ה-JCPOA (הסכם הגרעין האיראני), כדי לאפשר עתה למדינה יכולת העשרת אורניום בהיקף של 190,000 "SWU. סביר כי ה'מנהיג' טרם למד את שפת מהנדסי הגרעין, ובהתחשב בגילו המופלג נראה כי קצת ' שבר את שיניו' כאשר הוציא מפיו את המילה 'SWU'. המונח SWU (Separative Work Unit) או ק"ג SWU מוגדר כיחידת עבודת ההפרדה בין איזוטופי האורניום המתבצעת בתהליך ההעשרה. מכל מקום ח'אמנאי החליט להשתלח בנאומו לא רק בטראמפ אלא גם בכמה ממדינות אירופה שלא נקב בשמן. הוא אמר: "כמדומה מתוך דבריהם, כי מספר ממשלות אירופאיות מצפות מהאומה האיראנית גם להשלים עם העיצומים, לוותר על פעילויותיה הגרעיניות, ולהמשיך להתבונן במגבלות (על תכניתה הגרעינית. אני מודיע לממשלות הללו כי החלום הרע הזה לעולם לא יתגשם". כמו כן הוא הוסיף, כי: "איראן גם לעולם לא  תרשה לסבול מעיצומים וכן הגבלות בתחום הגרעין.

בהמשך לדברי 'המנהיג', בראיון לסוכנות הידיעות האיראנית ISNA  מסר דובר AEOI, בהרוז כמאלוואנדי, כי: "במכתב שישוגר לסבא"א איראן תודיע כי הגברת כושר ייצור UF6 (אורניום הקסא-פלואוריד – תרכובת האורניום אשר משמשת במצב גזי כחומר הזנת הצנטריפוגות בתהליך ההעשרה)... תתחיל ביום שלישי (6 ביוני). הוא גם התייחס לנאום ח'אמנאי, שלפיו: "כוונת 'המנהיג' היתה שעלינו להאיץ מספר תהליכים... הקשורים ליכולת המאמץ הגרעיני שלנו לנוע קדימה במקרה שזה יידרש". מדברי כמאלוואנדי השתמע כי בכך התייחס ח'אמנאי , בין היתר, להאצת קצב ייצור הצנטריפוגות.

למחרת (6 ביוני), לפי סוכנות הידיעות האיראנית פארס (Fars), הודיע עלי אכבאר סאלחי, נשיא AEOI שבמסגרת תפקידו מכהן גם כסגן נשיא איראן, כי אכן איראן יידעה את סבא"א בכך ששיגרה לה את התכנית להגדלת כושר העשרת האורניום. הוא טען כי: "אין בכל מה שאנו עושים משום הפרת הסכם (הגרעין מ-2015). הוא גם מסר כי: "אם התנאים יאפשרו, ייתכן כי מחר בלילה נוכל להודיע על פתיחתו של מרכז לייצור צנטריפוגות להעשרת אורניום בנתאנז (בנתאנז פועל המפעל האיראני הגדול להעשרת אורניום)".

עוד הוא ציין כי זוהי רק תחילת תהליך הייצור, "ואין פירוש הדבר כי נתחיל בהרכבת הצנטריפוגות". יש לציין כי הסכם הגרעין מ-2015 מאפשר לאיראן לייצר רכיבי צנטריפוגות, אך בתנאי שבתקופת העשור הראשון לתחולת ההסכם היא תימנע מלהרכיב את הצנטריפוגות ולהפעילן. ולבסוף, סאלחי הדגיש כי לדעתו אין בצעדיה הנוכחיים של איראן כדי להצביע כי מגעיה עם האיחוד האירופי נכשלו.

על כל פנים, הוראת חמינאי ל- AEOIלפתח מיידית יכולת העשרת אורניום בהיקף של 190,000 SWU נשמעת הזויה. נכון למועד תחילת יישום ה-JCPOA בינואר 2016 היו ברשות איראן למעלה מ-18,000 צנטריפוגות מדגם IR-1 (דגם הצנטריפוגות הראשון של איראן, אשר 2,700 מתוכן הותקנו במתקן ההעשרה פורדו והשאר בנתאנז, וכ-1,000 צנטריפוגות מדגם IR-2m שהותקנו אף הן בנתאנז. תפוקת (yield) ההעשרה של צנטריפוגת  IR-1הינו בין 0.8 ל-1.0 ק"ג SWU לשנה, ותפוקת IR-2m להערכת המכון הוושינגטוני הידוע Institute for Science and International Security (ISIS) בראשות דיוויד אולברייט, הינה 3 עד 4 ק"ג SWU לשנה. כלומר, יכולת העשרת האורניום של איראן בינואר 2016 היתה כ-19,000 SWU. לפיכך, לפי אפשרות  אחת  ח'אמנאי הוטעה או התבלבל כאשר נקב בכמות של 190,000 SWU, או לפי אפשרות שנייה הייתה זו התרברבות לשמה. אך גם קיימת אפשרות שלישית, שלפיה ח'אמנאי התייחס לתכנית ייצור מהירה של צנטריפוגות מתקדמות מדגם IR-8, וזאת בהתייחס לתפוקתה הגבוהה של צנטריפוגה זו. אפשרות זו עשויה לעלות בקנה אחד עם הצהרותיהם של ראשי AEOI בשנה שעברה. סאלחי מסר ביום 10 לספטמבר 2014 כי תפוקת IR-8 היא 24 ק"ג SWU לשנה.

אולם, נתון עדכני יותר הוצג על ידי כמאלוואנדי מיום 14 בפברואר 2017: "כושר ההעשרה של צנטריפוגת IR-8 הינו 20  SWU לשנה, ולפיכך לאחר ייצור סדרתי של מכונה זו יגדל כושר ההעשרה (של המדינה) פי 20 (יחסית לצנטריפוגת IR-1) ".

סאלחי גם הצהיר בשלהי ינואר 2017 כי החל תהליך הזרקת UF6 לצנטריפוגת IR-8, וכי התהליך התקדם באופן חלק מן הצפוי. כמו כן, בראיון טלוויזיוני ב-8 באפריל 2017 הוא הוסיף כי בחינת תהליך ההזרקה תתמשך כשנתיים, ואחרי כן איראן תתחיל לייצר קסקדות עבור הצנטריפוגות הללו. הוא אף ציין כי הוא רואה בכך אבן דרך בפרויקט פיתוח הצנטריפוגות על ידי מומחי ארצו, וכי הפרויקט אינו עומד בסתירה להסכם הגרעין. סאלחי גם מסר כי החל ייצור סדרתי של הצנטריפוגות המתקדמות מדגמי IR-2, IR-4 וכן IR-6. גם כמאלוואנדי התייחס לכך בדבריו ביום 14 בפברואר 2017, והוסיף כי לפי שעה נבדקות הצנטריפוגות מדגם IR-8 על ידי הפעלתן כשהן מוזנות בגז UF6, וכי בתום שמונה שנים מיום יישום הסכם הגרעין (דהיינו בינואר 2024) צפוי להתחיל תהליך ייצורן הסדרתי.

הדוחות הרבעוניים של סבא"א החל מינואר 2016 ועד כה חזרו כל הזמן על עצמם וקבעו כדבר שבשגרה: "...הסוכנות (הכוונה לסבא"א) עסקה באימות וניטור הוצאתן לפועל של מחויבויות איראן בתחום הגרעין בהתאם למאפייניהן שנקבעו ב-JCPOA. על כל פנים, לא הייתה בדו"חות הללו התייחסות לשאלה האם איראן צייתה למחויבויותיה במלואן, ובפרט נעדרת בהן התייחסות למאמץ הפיתוח האיראני של צנטריפוגות מתקדמות במשך תקופה זו. אמנם תוכנו של המכתב שאיראן שיגרה השבוע לסבא"א עשוי להיות מעניין, אך ההתפתחויות האחרונות שחלו בעקבות החלטתו של טראמפ להוציא את ארה"ב מהסכם ה-JCPOA מעצימות עוד יותר את מידת אי הרלוונטיות של סבא"א בסוגיה הגרעין האיראני

בהצהרותיהם המתלהמות של מנהיגי איראן בשבוע האחרון קיימת מידה רבה של עמימות: מחד גיסא הם קראו לחידוש והאצת פרויקט הצנטריפוגות להעשרת אורניום, ומאידך הם הדגישו כי פעילויותיה הגרעיניות של ארצם תתנהלנה בכפוף ל-JCPOA - לפחות לכאורה דבר והיפוכו. נראה כי יש כאן ניסיון ללכת על חבל דק: הימנעות מלדחוף את מדינות מערב אירופה לזרועותיה של ארה"ב, אך גם המהלך של המסכן אשר מרוב פחד צועק "החזיקו אותי", כפי שהסביר תא"ל (מיל.) יוסי קופרווסר ביום שלישי האחרון.

אפשר גם לזקוף את התלהמותה של ההנהגה האיראנית על רקע התסכול לנוכח הצלחתו של ראש הממשלה נתניהו בזירה הבינלאומית: תמיכתה הבלתי מסויגת של ארה"ב, הקשר ההדוק שנרקם בין נתניהו לפוטין שמתבטא בדרישתה של רוסיה להוציא את הכוחות האיראניים מסוריה, וגם בהבנות כלשהן בסוגיה האיראנית שנתניהו הגיע בפגישותיו השבוע עם מנהיגי צרפת, גרמניה ובריטניה.

ברם, אי אפשר להוציא מכלל אפשרות תרחיש שלפיו איראן, על פי החלטת  'המנהיג' ובגיבוי 'משמרות המהפכה', תפרוץ כעת מהסכם הגרעין כדי לייצר פצצה גרעינית. לליבת הפצצה הגרעינית תידרש כמות של כ-20 ק"ג אורניום מועשר ל-90%, ותהליך ההעשרה אמור לכלול ארבעה שלבים: העשרה אורניום טבעי כדי להפיק כ-900 ק"ג אורניום מועשר ל-3.5%, העשרה נוספת של האורנים המועשר ל-3.5% כדל להפיק כ-120 ק"ג אורניום מועשר ל-20%, ואחרי כן העשרה נוספת כדי להפיק 35 ק"ג אורניום מועשר ל-60%, ולבסוף העשרה לקבלת 20 ק"ג מועשר ל-90%. בהקשר להעשרה ל-60%, מנצור חקיקאת-פור, איים ב-2 לאוקטובר 2012, בעת שכיהן כסגן יו"ר וועדת הפרלמנט האיראני למדיניות חוץ וביטחון לאומי, כי אם המו"מ שאיראן ניהלה באותם ימים עם המעצמות הגדולות ייכשל, איראן תתחיל להעשיר אורניום לשיעור 60%. כמו כן, ה"טיימס" הלונדוני דיווח השבוע כי ישראל העבירה לבריטניה מידע מתוך ארכיון הגרעין האיראני אשר כלל מסמך משנת 2001 ולפיו  האחריות על נושא הגרעין הועברה לצבא איראן, בכללה משימת העשרת אורניום משיעור 3% ל-90%.

כמות ה-UF6 המועשר ל-3.5% שהותר לאיראן לצבור על פי הסכם הגרעין הוגבלה ל-300 ק"ג (אשר תכולת האורניום בכמות זו היא 200 ק"ג). לפיכך על איראן להתחיל מיידית בהעשרת אורניום טבעי על מנת לקבל 700 ק"ג נוספים של אורניום מועשר ל-3.5%. נדרשת לכך עבודת העשרה של 1680 ק"ג SWU. מאז ינואר 2016 פועלות בנתאנז רק 5,060 צנטריפוגות IR-1 (שאר הצנטריפוגות שהותקנו בעבר בנתאנז נותקו מצנרת הזנת ה- UF6ואוחסנו), אשר עשויות לבצע עבודה זו תוך 4 חודשים. על פי ניסיון העבר, סביר כי ההעשרה ל-20% תבוצע במתקן פורדו, שנכון להיום מותקנות בו כ-700 צנטריפוגות זמינות מדגם IR-1, אף שאינן מחוברות לצנרת הזנת ה-.UF6 על פי הודעותיהם של סאלחי וכמאלוואנדי מהשנה האחרונה, ניתן יהיה להפעילן תוך מספר ימים.

עבור העשרת המלאי הנוכחי של 200 ק"ג אורניום מועשר ל-3.5% ל-20% תידרש כמות עבודה של 210 ק"ג SWU, וניתן לממש זאת על ידי הפעלת 700 הצנטריפוגות הזמינות במשך כשלושה וחצי חודשים. להשלמת 700 ק"ג הנוספים של אורניום מועשר ל-3.5% הדרושים להשגת הפצצה תידרש עבודת צנטריפוגות נוספת של כ-950 ק"ג SWU. ניתן להגיע לכך על ידי התקנת 1,000 צנטריפוגות IR-2m, שעשויות לבצע תוך 3 חודשים עבודה של 1,000 ק"ג SWU. אשר להעשרת 120 הק"ג של אורניום שהועשר ל-20% כדי לקבל  35 ק"ג אורניום מועשר ל-60%, נדרשת עבודה של כ-225 ק"ג SWU, שניתן לבצעה במקביל להתקדמותם של תהליכי ההעשרה הקודמים באמצעות כ-700 צנטריפוגות IR-1 נוספות. ולבסוף, נדרשת עבודה של כ-45 ק"ג SWU עבור העשרת 35 ק"ג אורניום מועשר בשיעור 60% ל-20 ק"ג אורניום מועשר ל-90%, וניתן לבצע זאת במקביל בקסקדת צנטריפוגות IR-1 במשך כ-3 חודשים.

מן האמור לעיל ניתן להסיק כי איראן עלולה לפרוץ לקראת נשק גרעיני ולייצר תוך כחצי שנה את האורניום המועשר הנדרש לליבת פצצה גרעינית. אמנם מדובר בתרחיש קיצוני, ואפשר שגם תיאורטי, אך נוכח משטר האייתוללות ו'משמרות המהפכה' יש לקחת זאת בחשבון.

***

סא"ל (מיל') ד"ר רפאל אופק הוא מומחה לפיזיקה והטכנולוגיה של הגרעין. בעברו הוא שירת בקהיליית המודיעין הישראלית כחוקר ומנתח בכיר

אולי יעניין אותך גם

מייסדי BreezoMeter רן קורבר ואמיל פישר. צילום: יריב אלדד צלמים

BreezoMeter הישראלית תסייע לוולוו לשפר את איכות האוויר ברכבים

החברה העוסקת באיסוף וחיזוי נתוני איכות אוויר תשתף פעולה עם ענקית הרכב, במסגרתו תספק שכבת הגנה נוספת באמצעות עדכונים בזמן אמת שיתריעו על חשיפת הנוסעים לזיהום אוויר העלול לסכן את בריאותם