סוכנות החלל מקדמת השקעה בננו-לוויין טכנולוגי

שיגור לוויין 17 לחלל. צילום (ארכיון): AP

משרד המדע והטכנולוגיה, באמצעות היחידה המקצועית – סוכנות החלל הישראלית, פונה לקבלת הצעות לביצוע  פרויקט לבניית ננו-לווין (לוין זעיר), שגודלו לא יעלה על 6U. מטרת הפרויקט היא שילוב מטע"ד ושיגורו לחלל להוכחת יכולת טכנולוגית של: מערכות, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים, אשר פותחו לפלטפורמות חלליות, בעל פוטנציאל מסחרי ו\או הדגמת רעיון מסחרי בחלל.

לצורך ביצוע הפרויקט יקצה המשרד סכום  שישה מיליון שקלים לכל היותר או 80% מעלות הפרויקט, הנמוך מבניהם.