מתקן אדם מכשיר את לוחמי צה"ל ל'ניקוי' מנהרות

תמונה מאתר צה"ל

"מדור לת"ק" (לוחמה תת-קרקעית) - אחראי על תחומי הטג"ח, בו הוא מכשיר צוותי חילוץ לתפקד בתנאי שטח מיוחדים ובמצבי קיצון, ואמון על הכשרת לחימה עתידית במתווה תת-קרקעי, נכתב בפרסום של צה"ל אודות פעילות מתקן אדם. 

"מדור צלפים" - אחראי על הכשרת הצלפים בגדודים, ביחידות המיוחדות ובחטיבות צה"ל. הוא מהווה מקור ידע ברמה לאומית ובין-לאומית, ואף מארח תחרויות צליפה ומשלחות זרות רבות. "מדור לוט"ר" - אמון על הכשרת יחידות מיוחדות וחטיבות צה״ל בתחום הלוחמה בטרור, ועל הכשרות בתחומי האקדח, הקרב מגע והפריצה. במדור זה קיימים גם צוותים שמוקפצים לשטח במצבי חירום. בנוסף, אחראים גם על תחום "הקופים" - אשר מתמחה בלחימה מגובה, תוך השתלשלות על חבלים מבניינים, מטוסים וחלונות.  

בשנת 2018, התקיימו בו 13 אימוני מפקדים ו-23 אימוני שיתוף פעולה בינלאומיים. בשנה האחרונה, אימן ביה"ס כ-10,000 לוחמים ומפקדים מצה"ל ומצבאות זרים נוספים, והוא הופעל כ-100 פעמים לצורך פעילויות מבצעיות.