יחידת ממשל זמין עברה מבדקים לאבטחת נתונים בענן

bigstockphoto

ממשל זמין נערך למעבר לעבודה עם תשתית ענן ציבורי, במטרה לקחת חלק במגמה ההולכת וצוברת תאוצה בעולם המחשוב. ההסתמכות על ענן ציבורי טומנת בחובה פוטנציאל גדול להורדת עלויות והעלאת זמינות השירות, אולם היא מחייבת את עמידת ממשל זמין בתקני אבטחת המידע בתחום אבטחת הנתונים בענן:
 
ISO-27017 – אבטחת מידע ביישום שירותי ענן
ISO-27018 – אבטחת מידע אישי המאוחסן ומעובד בענן ציבורי
 
במטרה לוודא את עמידת הארגון בדרישות שני תקני אבטחת מידע ואבטחת נתונים אלו, עבר ממשל זמין מבדק מקיף אשר בוצע על ידי גוף חיצוני מוסמך. מטרת המבדק הינה לוודא כי כל מסמכי מדיניות אבטחת המידע, נהלי אבטחת המידע, הוראות והנחיות אבטחת המידע - כולם - מבטיחים מענה לדרישות התקנים וכל זאת על מנת לשמור על כל מרכיבי אבטחת המידע ולמנוע כל סיכון לפגיעה בנכסי המידע אשר יאוחסנו בענן.
 
המבדק הסתיים בהצלחה ומצורפים בזאת עותקים של תעודות ההסמכה אשר קיבל ממשל זמין. ההסמכה לשני תקנים אלו מתווספת להסמכה שכבר קיימת לממשל זמין, מזה מספר שנים, לשלושה תקני ISO אחרים (ISO-27001, ISO-27032, ISO-9001) – עובדה אשר זיכתה את ממשל זמין בתעודת פלטינה המוענקת לגופים המוסמכים לחמישה תקני ISO ויותר.

אולי יעניין אותך גם