הדיונים ממשיכים: חלל תקשורת מבקשת 190 מליוני דולרים

YouTube

חברת חלל תקשורת , הבעלים והמפעילה של לוויני התקשורת היחידים שיש למדינת ישראל ממשיכה את הדיונים עם התאגיד הסיני Xinwei סביב מכירתה במחיר של כ-190 מליוני דולרים. כך לפי הודעה של החברה לבורסה

נזכיר כי הדיונים החלו לפי התפוצצות הלווין עמוס-6 טרם שיגורו. לפני אובדן עמוס-6 החברה איבדה גם את הלווין עמוס-5. אמנם כמעט כל הכסף על עמוס-6 הוחזר לחברה על ידי תעשייה אווירית, אבל לחברה חסרים עדיין שני לוויני תקשורת בחלל.

בהיבט של מדינת ישראל, כפי שכתבנו בעבר, מכירת חלל תקשורת לתאגיד זר משמעותה שמדינת ישראל נשארת בלי לווני תקשורת בבעלות ישראלית, על כל המשמעות הנגזרת מכך בהיבטים ביטחוניים.

ממשלת ישראל שמודעת למצב, עדיין יושבת על הגדר ולא מצליחה להגיע להחלטה בנושא. בעידן שבו צבאות, כולל צה"ל, עוברים לתשתיות ממוחשבות מבוססות תקשורת ניידת, לווני תקשורת יהיו משאב קריטי בכל עימות עתידי.