מן המטוס למטה

חיל האוויר מסיים להתקין מערכות תחקור חדשות לכלל מטוסיו, מתוצרת ראדא

מערכת VDRS (צילום: מאיר אזולאי)

חיל האוויר מסיים להתקין בימים אלה מערכת תחקור חדשה, שמקליטה את כל ביצועי המטוסים ומעבירה אותם ישירות גם אל מטה חיל האוויר.

כמו מערכות קודמות, המערכת החדשה, המכונה VDRS - VIDIO RECORDER DATA SERVER SYSTEM, מקליטה בוידאו את כל מהלכה של הטיסה, ובנוסף אוגרת בזיכרון את כל הנתונים במהלכה - כולל מהירות, גובה ומידע נוסף. בתום הטיסה יכולים הטייסים לקחת עימם קלטת המאפשרת לשחזר את הטיסה ולתחקר אותה בחדר תדריכים.

ייחודה של המערכת החדשה, מעבר לכמות המידע הגדולה שהיא אוגרת, המידע יכול לעבור ישירות גם למטה חיל האוויר ולגורמים אחרים בחיל, כדוגמת טייסות אחרות, לטובת תחקור מחוץ לטייסת והפקת לקחים, כאשר הדבר נדרש.

חברת ראדא זכתה במכרז לאספקת מערכת התחקור לכלל מטוסי חיל האוויר, ובימים אלה היא מסיימת התקנה של מאות מערכות כאלה.

החברה מכרה באחרונה מערכות דומות גם למטוסים המשרתים בחילות אוויר זרים, כולל עבור מטוסי מיג 29 רוסיים בשירות חיל האוויר ההודי.

You might be interested also