דירקטוריון התעשייה הצבאית אישר את הדוחות הכספיים לשנת 2010

ההפסד התפעולי ירד מ- 142 מיליון שקל ל- 51 מיליון שקל

מנכ"ל תעש, אבי פלדר

דירקטוריון התעשייה הצבאית, אישר את הדוח"ות הכספיים של החברה לשנת 2010 על פי הדו"חות, תעש סיימה את שנת 2010 עם מכירות בסך של 1.9 מיליארד שקל בדומה לשנת 2009. הרווח הגולמי של החברה עמד על 403 מליון שקל, שהם כ-21 אחוז מהמכירות - גידול לעומת רווח של 205 מליון שקל שהיוו כ-11 מהמכירות בשנת 2009 ההפסד התפעולי ירד מ- 142 מיליון שקל ל- 51 מיליון שקל.

ההפסד הנקי ירד מ- 254 מיליון שקל ל-164 מיליון שקל. בניטרול הוצאות עודפות של כ- 270 מליון שקל, הנובעות מעודף עובדים והוצאות מימון חריגות בגין הסדרי עבר מול הבעלים, הייתה התעש מציגה רווח תפעולי של כ-150 מיליון שקל ורווח נקי של כ-100 מיליון שקל, אומרים בתעש.

עוד אומרים בתעש כי "הדוח"ות הכספיים מצביעים על שיפור משמעותי בתוצאות העיסקיות של החברה ביחס לשנת 2009, ונובעים משינוי בתמהיל העסקים ובהתאמות מערכות נשק לצרכים של צה"ל והשוק העולמי. הנהלת החברה, בראשות המנכ"ל אבי פלדר פועלת על פי תוכנית עיסקית שגובשה לחמש השנים הקרובות, ולפיה, החברה מתמקדת בפיתוח מערכות ופיתרונות לחימה וטכנולוגיות מתקדמת בתחומי ליבה מוגדרים, בהם היא זוכה ליתרון יחסי ומובילות בין החברות הביטחוניות בעולם, לצד המשך הייצור של מוצרים ותחמושת מסורתית".

You might be interested also