"המעבר לנגב יביא לפרישת קצינים מצטיינים"

נטען בדיון מיוחד של וועדת החוץ והביטחון בכנסת, שעסק במעבר אל הדרום של יחידות אמ"ן ואגף התקשוב

"קצינים טכנולוגיים של אגף המודיעין ואגף התקשוב צפויים לפרוש מהצבא כתוצאה ממעבר היחידות הטכנולוגיות לנגב", הערכה זו עלתה בדיון מיוחד בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שנערך לפני פגרת הפסח, במסגרת צוות מיוחד לבחינת מעבר צה"ל לנגב בראשות ח"כ אורית זוארץ (קדימה).

הצוות הוקם במטרה לבחון, עד סוף השנה, את מכלול ההיבטים הקשורים במעבר הצפוי של יחידות צה"ל לנגב. בין השאר, יבחן הצוות את נושא התקציבים, התשתיות, כוח האדם והפעילות של משרד הביטחון למול משרדי הממשלה האחרים והרשויות המקומיות.

המהלכים העיקריים במסגרת מעבר צה"ל לנגב הם הקמת "עיר הבה"דים" סמוך לצומת הנגב, בין באר שבע לירוחם, והעברת היחידות הטכנולוגיות למתחם שיתפרס בין אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ובין צומת שוקת, בדרך לערד. בין היחידות היוקרתיות שצפויות להדרים עד לסוף העשור במסגרת מהלך זה, גם יחידת ההאזנה הגדולה של אמ"ן, יחידה 8200, ויחידות המחשוב של אגף התקשוב, כולל יחידת ממר"מ. מטרת המהלך היא להעביר כוח אדם איכותי לדרום הארץ, וגם לפנות קרקעות יקרות עליהן מוצבים כיום הבסיסים המרכזיים של יחידות אלה, במרכז הארץ, ואולם בצה"ל יש חשש כי המעבר עלול לגרום להקטנת הרצון של קצינים איכותיים להישאר בצבא הקבע.

על מנת למנוע "נשירה" של אנשי קבע מצטיינים, יש כוונה לבנות עבור אנשי היחידות האלה פתרונות דיור אטרקטיביים בדרום הארץ, וכן להעניק להם סל של הטבות.

ואולם, בדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון אמרה ח"כ זוארץ, כי "מאחר ומדובר בתוכנית לאומית בעלת השפעה רחבה, נכון שהצוות יבחן את המעבר לא רק מהזווית הצבאית הישירה אלא גם את המשמעויות האזרחיות העולה ממנה כמו בתחום פיתוח תשתיות הנגב והחינוך".

עוד עלה בדיון כי בפגישה שקיים ראש הממשלה בחודש מרס, בנושא מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב, התגלע פער תקציבי בין עמדת משרד הביטחון ועמדת משרד האוצר, לגבי העלות של מימוש התוכנית. על פי הדרישות שהציב משרד הביטחון, את הפרויקט ניתן לממש במלואו רק בתנאי שתקציבו יעמוד על 24 מיליארד שקל, בזמן שמשרד האוצר מוכן להקצות לתוכנית כ-17 מיליארד שקל בלבד. בסיכום הישיבה הנחה ראש הממשלה את המשרדים להגיע לסיכום בדבר תקציב הפרויקט כבר אחרי הפסח.

בדיון בכנסת נידונו גם ממצאי דו"ח מיוחד של מבקר המדינה, שבחן את סוגיית מעבר בסיסי צה"ל לנגב. תא"ל (מיל') חזי משיטה, ראש המנהלת במשרד הביטחון למעבר צה"ל לנגב, טען בפני חברי הכנסת, כי "העובדה שתכנון הפרויקט מתנהל במשך שנים מבלי שהוגדרו לו תקציבים ברורים, גורמת לכך שקצינים ביחידות שמתוכננות לעבור לדרום חיים בתחושה של חוסר וודאות מתמשך בעיקר לנוכח בעובדה שחלק המעבר המתוכנן אמור להתבצע יחד עם משפחות הקצינים". עוד אמר משיטה כי "המנהלת פועלת לאישור תוכנית שתעניק בשנים הראשונות מעניקים שונים, שיעזרו בתקופת המעבר".

You might be interested also