הקרב על הגמלה - יישורת אחרונה

במסגרת הסדר, שעומד על הפרק, הגמלאים יוותרו על הצמדה למשרתים בפועל בתמורה להחזר "תשלומי היוון". ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר צריכים לאשר את הסיכום

אני "צוות" מפגינים בירושלים

היישורת האחרונה בקרב על גמלאות אנשי הקבע: ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר צריכים להחליט בחודש פברואר האם לאשר הסדר בין ארגון גמלאי צה"ל "צוות" ובין משרד האוצר.

יו"ר צוות, ד"ר ברוך לוי, הודיע בחודש דצמבר כי הוא מקבל את מתווה ההסדר שסוכם בתום מו"מ של חודשים ארוכים, בשיתוף ראש אכ"א, אלוף אבי זמיר, וראש מחלקת תקציבים במשרד הביטחון המשמש גם כיועץ הכספי לרמטכ"ל, תא"ל מהרן פרוזנפר. במסגרת ההסדר, אנשי "צוות" ויתרו על הצמדה מלאה למשרתי הקבע בפועל, והסכימו לעבור למנגנון שיצמיד את הגמלה למדד המחירים. הם טענו לשחיקה של 25 אחוז בגובה הגמלה לאורך שנים.

במסגרת הסיכום יוחל על גמלאי שירות הקבע "הסדר עיני" להצמדת הגמלה למדד המחירים באופן רטרואקטיבי - החל ממחצית שנת 2008. מאותו מועד גם יחושב החזר רטרואקטיבי לאנשי קבע, שיינבע מהפסקת ניכוי ההיוון החל מגיל 65, לעומת ניכוי היוון עד גיל מאחור יותר, שהיה מקובל עד כה . כמו כן סוכם, כי יופסק הניכוי עבור "קופה ציבורית" לעובדים בחברות ממשלתיות ובמגזר הציבורי הרחב, והוא יישאר בעינו רק לגבי העובדים במשרדי הממשלה.

לגבי גמלאי צה"ל שהשתחררו בשנים 2008, 2009 ו- 2010, סוכם שהם יקבלו תוספת בשיעור שלא יפחת מ-5 אחוז לשכר הקובע לגמלה. לדברי מנכ"ל "צוות", תא"ל (מיל') דן נדיב, פעולות המחאה של אנשי הקבע יימשכו עד אשר ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר, יאשר את הסיכום שהושג.

You might be interested also

Turkey's President Tayyip Erdogan attends the NATO summit in Brussels on June 14. Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS

President Erdogan and the syndrome of neglect: after years of hyperactivity, the Turkish leader is completely isolated

Commentary:  Turkey has been sidelined because of the adventurism of its president, following a decade of reckless and counterproductive political and military moves. Erdogan will find it difficult to break the isolation without a clear change of course towards a more moderate approach in domestic policy and a rapprochement with the West in foreign policy