הקרב על הגמלה - יישורת אחרונה

במסגרת הסדר, שעומד על הפרק, הגמלאים יוותרו על הצמדה למשרתים בפועל בתמורה להחזר "תשלומי היוון". ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר צריכים לאשר את הסיכום

אני "צוות" מפגינים בירושלים

היישורת האחרונה בקרב על גמלאות אנשי הקבע: ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר צריכים להחליט בחודש פברואר האם לאשר הסדר בין ארגון גמלאי צה"ל "צוות" ובין משרד האוצר.

יו"ר צוות, ד"ר ברוך לוי, הודיע בחודש דצמבר כי הוא מקבל את מתווה ההסדר שסוכם בתום מו"מ של חודשים ארוכים, בשיתוף ראש אכ"א, אלוף אבי זמיר, וראש מחלקת תקציבים במשרד הביטחון המשמש גם כיועץ הכספי לרמטכ"ל, תא"ל מהרן פרוזנפר. במסגרת ההסדר, אנשי "צוות" ויתרו על הצמדה מלאה למשרתי הקבע בפועל, והסכימו לעבור למנגנון שיצמיד את הגמלה למדד המחירים. הם טענו לשחיקה של 25 אחוז בגובה הגמלה לאורך שנים.

במסגרת הסיכום יוחל על גמלאי שירות הקבע "הסדר עיני" להצמדת הגמלה למדד המחירים באופן רטרואקטיבי - החל ממחצית שנת 2008. מאותו מועד גם יחושב החזר רטרואקטיבי לאנשי קבע, שיינבע מהפסקת ניכוי ההיוון החל מגיל 65, לעומת ניכוי היוון עד גיל מאחור יותר, שהיה מקובל עד כה . כמו כן סוכם, כי יופסק הניכוי עבור "קופה ציבורית" לעובדים בחברות ממשלתיות ובמגזר הציבורי הרחב, והוא יישאר בעינו רק לגבי העובדים במשרדי הממשלה.

לגבי גמלאי צה"ל שהשתחררו בשנים 2008, 2009 ו- 2010, סוכם שהם יקבלו תוספת בשיעור שלא יפחת מ-5 אחוז לשכר הקובע לגמלה. לדברי מנכ"ל "צוות", תא"ל (מיל') דן נדיב, פעולות המחאה של אנשי הקבע יימשכו עד אשר ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר, יאשר את הסיכום שהושג.