5 במקום 928 מסתננים

גבול מצרים: בחודש יוני 2013 הסתננו חמישה איש בלבד לעומת כמעט אלף שהסתננו ביוני 2012

ביוני 2013 נקלטו ברשות האוכלוסין וההגירה חמישה מסתננים מגבול מצרים לעומת 928 מסתננים שנכנסו בחודש יוני 2012.

כאשר המהלכים שנקטה הממשלה בהם, יישום חוק למניעת הסתננות, פעולות אכיפה והקמת הגדר בגבול מצרים, הביאו לירידה דרמטית במספר המסתננים.

You might be interested also