תעשייה אווירית, רבעון שלישי 23: צבר הזמנות בהיקף כ-16.6 מיליארד דולר

מכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 1,333 מיליון דולר 

תעשייה אווירית, רבעון שלישי 23: צבר הזמנות בהיקף כ-16.6 מיליארד דולר

בתמונה: יו"ר התעשייה האווירית עמיר פרץ, מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי (קרדיט צילום- התעשייה האווירית)

ליום 30 בספטמבר 2023, ההיקף הכולל של האמצעים הנזילים (מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר) שמחזיקה החברה מסתכם בכ-1,253 מיליון דולר לעומת סך של 1,061 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2022. גידול של 192 מיליון דולר.

מכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בסך של כ- 1,333 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-1,242 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-7% (כ-91 מיליון דולר), הנובע ברובו מעלייה במכירות בחטיבת מערכות טילים וחלל ובחטיבת אלתא.

צבר ההזמנות נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-16.6 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-15.6 מיליארד דולר בסוף שנת 2022. כ-72% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל. הצבר מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח כ-3.5 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ- 226 מיליון דולר (כ-17% מהמכירות) לעומת סך של כ-220 מיליון דולר (כ-18% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6 מיליון דולר.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2023 ברווח תפעולי של כ-87 מיליון דולר (כ-6.5% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-100 מיליון דולר (כ-8.1% מהמכירות). קיטון של כ-13 מיליון דולר, שנבע ברובו מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בסך של כ-74 מיליון דולר (כ-5.6% מהמכירות) בהשוואה לרווח נקי של כ-73 מיליון דולר (כ-5.9% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1 מיליון דולר.

יו"ר התעשייה האווירית, עמיר פרץ: "אנו מסיימים את הרבעון השלישי עם תחושה של יציבות שמביאה אותנו ליכולת להתמודד עם האתגרים שתייצר המלחמה ברבעון הרביעי.״

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי: "תוצאות הרבעון השלישי מביאות לידי ביטוי את הצמיחה המתמשכת של החברה ואת מגוון הפרויקטים פורצי הדרך בחלל, באוויר, בים וביבשה, המתבצעים מול מערכת הביטחון בישראל ולקוחותינו בעולם.״

לקריאת הדוח המלא