ארה"ב: מגבלות על סיקור עיתונאי של חיה"א האמריקאי

משרד ההגנה האמריקאי ומטה חיל האוויר במשותף מסמך הכולל "מגבלות ויתר פיקוח על הדיווחים בתקשורת". בין היתר מבוטלים עד הודעה חדשה "סיפוח עיתונאים ליחידות חיל האוויר, מבוטלים ביקורי עיתונאים בבסיסי החיל וראיונות עם קציני בחיל האוויר"

צילום: AP

חיל האוויר של ארה"ב נוקט בצעדים האמורים להגביל את הסיקור התקשורתי של החיל, ומטיל מגבלות ופיקוח יתר על נגישות של כתבים לסיקור החיל ואנשיו.

בראשית החודש פרסמו משרד ההגנה ומטה חיל האוויר במשותף מסמך הכולל "מגבלות ויתר פיקוח על הדיווחים בתקשורת". בין היתר מבוטלים עד הודעה חדשה  סיפוח עיתונאים ליחידות חיל האוויר, מבוטלים ביקורי עיתונאים בבסיסי החיל וראיונות עם קציני בחיל האוויר". במסמך מובהר כי יהיו חריגות מעטות, וכל מקרה חריג טעון אישור של מזכיר המדינה לענייני חיל האוויר.

THE AVIATIONIST מסביר כי עד כה היה הסדר בלתי כתוב בין נציגי התקשורת המסקרים את חיל האוויר לבין הפנטגון, שעיקרו שעיתונאים מסכימים לשמור על ביטחון המדינה ולא להפר כללים אלו, ומי שמפר, יישללו ממנו הגישה למתקני החיל ויכולת הסיקור.

 לפיכך תמהים חוגים רבים בתקשורת האמריקנית לפשר ההוראות והמגבלות החדשות, והם מעלים כמה הסברים לצעדים שננקטו: בעשור האחרון חל גידול עצום במספר כלי תקשורת המסקרים את הצבא, וצוותי קציני ההסברה אינם עומדים בלחץ. הסבר אחר – לצבא ולחיל האוויר יש עתה כמה פרוייקטים גדולים וסודיים ביותר, כמו תכנית המפציץ העתידי ארוך הטווח (LRS-B מויש לחץ מתמיד של כתבים לכתוב על המטוסים החדשים, בעוד הפנטגון מורה על שמירת סודיות גמורה. הסבר נוסף: ידוע כי בחיל האוויר האמריקני שורר מחסור חמור בטייסים. מסתבר כי יש מחסור גדול עוד יותר בקציני הסברה, בדוברים, במדבררים ובקציני יחסי ציבור מיומנים ומקצועיים. עתה נעשים מאמציםן גדולים לגייס ולהכשיר קצינים בעלי מקצוע שיידעו  כיצד להתייצב בפני עיתונאים בצורה יעילה ורהוטה.