"אחריות פלילית על הדרג המדיני"

שינוי הפרקטיקה בפתיחת חקירות כלפי חיילים בגין פשעי מלחמה, שינוי מדיניות וחקיקה והגברת הפיקוח על חקירות שב"כ, הן רק חלק מהמסכנות של ועדת טירקל שמפרסמת היום את החלק השני של הדו"ח על אירועי משט המרמרה

ועדת טירקל לבחינת אירועי משט המרמרה ב-31 במאי 2010, מפרסמת היום את החלק השני של הדו"ח שעסק במנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל והטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי.

בין היתר הועדה קובעת כי יש להטיל אחריות פלילית על הדרג המדיני בגין פשעי מלחמה של חיילי צה"ל. הועדה ממליצה גם על שינויים בכל הקשור לפתיחת חקירות בגין פשעי מלחמה בהן יהיו חשודים בעתיד חיילי צה"ל, וקוראת לתקן את הפרקטיקה הנהוגה כיום לפיה ההחלטה על פתיחה בחקירה פלילית כלפי חיילים מבוססת על התחקיר המבצעי.

הועדה קובעת אמנם כי מנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות על הפרת דיני המלחמה מתיישבים עם חובותיה של מדינת ישראל כלפי המשפט הבינלאומי, אולם היא קוראת לתיקון מנגנוני הבדיקה והחקירה וכן לשינוי המדיניות, באמצעות חקיקה בכנסת בהתאם לנורמות בינלאומיות.

הועדה ממליצה עוד לשנות את דרך מינוי הפצ"ר והתובע הצבאי הראשי ולקצוב מראש את כהונתם. היא ממליצה כי הפצ"ר ימונה לשש שנים ושמינויו יעשה על ידיי שר הביטחון ולא הרמטכ"ל על מנת לחזק את יכולתו לפעול עצמאית.

הוועדה שדנה גם בחקירות של השב"כ והמליצה להגביר משמעותית את הפיקוח עליהן על ידי מערכת המשפט הישראלית, כולל תיעוד וידאו מלא של החקירות. הוועדה קרה להגביר בכלל את הפיקוח והביקורת של המשפט האזרחי על המשפט הצבאי.

You might be interested also

Turkey's President Tayyip Erdogan attends the NATO summit in Brussels on June 14. Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS

President Erdogan and the syndrome of neglect: after years of hyperactivity, the Turkish leader is completely isolated

Commentary:  Turkey has been sidelined because of the adventurism of its president, following a decade of reckless and counterproductive political and military moves. Erdogan will find it difficult to break the isolation without a clear change of course towards a more moderate approach in domestic policy and a rapprochement with the West in foreign policy