דעות

בועז שונמי

מאת בועז שונמי, מנכ"ל משותף בחברת קומודו קונסולטינג