סייברטק

משלחת קולומביאנית מתחום הסייבר תגיע להשתלמות בישראל

ראש הממשלה ונשיא קולומביה נפגשו תחילה בארבע עיניים ולאחר מכן התקיימה פגישה מורחבת בהשתתפות שרי החוץ, ההגנה והחקלאות. בפגישה דנו בהעמקת שיתופי הפעולה בתחומי טכנולוגיות חקלאות ומים, חדשנות, הגנת סייבר ותחומים נוספים
Subscribe to סייברטק