ממוצע גיוס גבוה בירושלים

נתוני גיוס בעיר עומדים על 90 אחוזים, לעומת ממוצע ארצי של 75 אחוזים

עיריית ירושלים חושפת לראשונה את נתוני הגיוס של מסיימי תיכון בשנים 2010-2011 בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים בעיר והם גבוהים משמעותית ביחס לממוצע הארצי. בירושלים שיעור המתגייסים עומד על כ-90 אחוזים, בעוד שהממוצע הארצי הוא 75 אחוז.

נתוני העירייה, לקוחים ממידע מפולח שהגיע מצה"ל והם מציגים בנוסף שיעור קצינים שעומד על 7.7 אחוז, בעוד שהממוצע הארצי עומד על כ-6.8 אחוזים. אחוז הגיוס לתפקידים קרביים עומד על 53 אחוזים מן המתגייסים המגיעים מירושלים.

בין התיכונים המובילים בבירה באחוזי הגיוס הם "סליסברג", "רעות", "קדמה" ו"פולינסקי" שבהם שיעור הגיוס עומד על 100 אחוזים. אחריהם "בויאר" עם 99.1 אחוזים ו- "ליד"ה" עם 97.8 אחוזים של תלמידים שהתגייסו לשירות צבאי.

בתי ספר רבים בירושלים מציגים שיפור לעומת הנתונים בשנים 2009-2010, ביניהם בתי ספר תיכון ששיפרו את ממוצע הגיוס בלמעלה מ-5 אחוזים.

You might be interested also

An example of what currently appears on the landing pages of the blocked Iranian sites. Screenshot from the Press TV website  

US blocks dozens of Iranian media websites 

Against the backdrop of the faltering nuclear negotiations and the election of a new Iranian president, the Department of State announced that the websites' operation constitutes a violation of American sanctions, and accused Iran of carrying out disinformation campaigns