בזק בינלאומי: ה"חור" בדו"חות עומד על כ195 מליוני ש"ח 

רן גוראון, מנכ"ל חברות בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes: "אנו, לצד מבקר הפנים של החברה ורואי החשבון, מצויים כעת בהמשך בדיקות מעמיקות שמטרתן להפוך כל אבן, ולבחון את השתלשלות הדברים מאז 2002"

רן גוראון. צילום: רמי זרנגר

בהודעה לבורסה, משקפת החברה כי "מאז פרסום הדיווח המיידי מיום 2020.11.9 נמשך תהליך הבדיקה בנוגע לרישומים ותנועות בספרי בזק בינלאומי. במסגרת זו, עלו ממצאים ראשוניים הן ביחס לתקופות עבר והן ביחס לשנים האחרונות, לפיהם קיימים בספרי בזק בינלאומי פערים מהותיים בין יתרות הנכסים שלה בספרים לבין יתרות הנכסים שלה בפועל, אשר סך השפעתם מוערכת באופן ראשוני בסכום של כ-195 מיליון ש"ח.

"בהתאם לממצאים הראשוניים של הבדיקה, הפערים נובעים בעיקר מכך שלא בוצעה על ידי בזק בינלאומי באופן שוטף זקיפה מלאה של רישום הוצאות. לא צפויה השפעה על יתרת המזומנים של בזק בינלאומי." ההליך התחיל כאשר ההנהלה הנוכחית פתחה את ספרי בזק בינלאומי ומצאה חוסר התאמות חשבונאיות - החל מ-2002 כדי להבטיח ניהול ספרים תקין. אירועים שלא היו בתקופתה (ההנהלה הנוכחית נכנסה רק ב-2019, קרי פחות משנתיים). בבדיקה מצאו אי התאמות.

רן גוראון, מנכ"ל חברות בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes: "בהמשך לתהליכים שהובלנו בחברות הבנות, תחת פרויקט אלפא, ובמסגרת ההכנות לקראת אישור הדוחות הכספיים לרבעון שלוש ל-2020, יזמנו בדיקה שהעלתה כי ישנן אי התאמות חשבונאיות בחברת בזק בינלאומי שנוצרו החל משנת 2002 ואי התאמות נוספות, שנמצאות בבחינה. 

"אנו, לצד מבקר הפנים של החברה ורואי החשבון, מצויים כעת בהמשך בדיקות מעמיקות שמטרתן להפוך כל אבן, ולבחון את השתלשלות הדברים מאז 2002, כאשר חלק מהבדיקות בוחנות האם אירועים אלה עלו בשנים בעבר ומה היה הטיפול בהם. אנו מתייחסים לנושא בכובד ראש, מנהלים את הדברים במהירות המרבית ולא נחסוך במאמצים עד אשר האירוע יסתיים ויטופל במלואו".

אולי יעניין אותך גם

מאת Oyoyoy - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26723974

דעה | נמל תעופה בינלאומי ברמת דוד עדיף על אחד בחיפה 

בנוסף לדעת רת״א ורש״ת, גם סקר שבוצע על ידי חברה ספרדית תומך במסקנה אחת - עדיף נמל תעופה בינלאומי ברמת דוד על פני אחד בחיפה. מקבלי ההחלטות יתייחסו לדרג המקצועי?