עתי שלח

לשוניות ראשיות

עתי שלח

אל"מ (מיל') עתי שלח, לשעבר מפקד יהל"ם וכיום סמנכ"ל HLS ויבשה בדפנסיב שילד אחזקות