משרד

במהלך שנת 2025 תבוטל החובה לבזק ולהוט לחבר מנויים קמעונאיים וסיטונאיים חדשים על גבי תשתיות הנחושת, במקום בו פרוסה רשת סיבים

חברות הברית אישרו את הצעד בפסגת נאט"ו

דן ארקין |

המסוקים החדשים, שמוצבים בבסיסי חיל האוויר אנדרוס ונליס, ישמשו לאיסוף נתונים קריטיים לאחר תקיפות גרעיניות

דן ארקין |

חברת "רשף טכנולוגיה", הממוקמת בשדרות, מפתחת ומייצרת מרעומים ומעסיקה כ-80 עובדים

המפגשים המקצועיים עסקו בחיזוק שיתופי הפעולה הביטחוניים- אסטרטגיים, בלקחי בלימת המתקפה האיראנית ב-14 באפריל ובהמשך תהליכי ההצטיידות

במסגרת ההסכם הרב-שנתי תייצר ותספק הקבוצה מערכות חשמל ומערכות אלקטרו-אופטיות לטנקי המרכבה ונגמ"שי הנמ"ר והאיתן של צה"ל

הרחפנים שייבאה החברה פועלים בתחומי תדרים העלולים לגרום להפרעה אלחוטית לגורמי ביטחון