במציאות

מאיר פינקל, אמ"ן –במציאות מורכבת ומשתנה, מודן הוצאה לאור, צה"ל- מרכז דדו, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2024

אפרים לפיד |